Prifysgol Abertawe'n cytuno ar bartneriaeth newydd â Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe

Mae Prifysgol Abertawe'n falch o gyhoeddi'r bartneriaeth swyddogol gyntaf â Dinas Abertawe i fod yn 'Noddwr Cefn y Crys Swyddogol' a 'Partner Addysg Uwch' ar gyfer tymor 2018-19.

Gan adeiladu ar berthynas waith hirsefydlog ar draws sawl rhan o'r ddau fusnes, daw'r bartneriaeth newydd â'r cyfan ynghyd mewn cytundeb hollgynhwysol.

Bydd logo Prifysgol Abertawe'n amlwg ar gefn crys cartref ac oddi cartref Dinas Abertawe ar gyfer tymor 2018-19 yn y Bencampwriaeth, yn ogystal â chefn crysau'r Academi a thîm y Merched.

Yn dilyn cyrraedd ei safleoedd uchaf erioed mewn tablau cynghrair rhyngwladol a'r Deyrnas Gyfunol, a'r Wobr Aur TEF ddiweddar – y safon uchaf bosib ar gyfer addysgu – mae'r Brifysgol am barhau i ehangu.

Bydd y Brifysgol hefyd yn parhau i noddi Eisteddle'r Gorllewin y Stadiwm Liberty am yr ymgyrch gyfan, yn ogystal ag ymwneud yn strategol â Swans TV Live, sef platfform newydd y clwb ar gyfer darlledu gemau yn fyw y tymor hwn.

600 x 400

O'r chwith i'r dde: Chris Pearlman o Glwb Pêl-droed Dinas Abertawe ac Andrew Rhodes o Brifysgol Abertawe

Meddai Andrew Rhodes, Prif Swyddog Gweithredol Prifysgol Abertawe: "I Brifysgol Abertawe, mae hwn yn llawer mwy na chytundeb nawdd – mae'n bartneriaeth sy'n cefnogi ein cymuned ac a fydd yn helpu Prifysgol Abertawe i barhau i gynyddu ein proffil fel prifysgol flaenllaw yn y Deyrnas Gyfunol ac yn fyd-eang.

"Rydym yn falch iawn o fod ar flaen y gad Swans TV Live am y tymor i ddod, ac mae'r bartneriaeth gyffredinol hon â Dinas Abertawe wedi rhoi cyfle gwych i ni hyrwyddo'r Brifysgol ac i wella ein harlwy chwaraeon i fyfyrwyr o ledled y byd."

Dywedodd Prif Swyddog Gweithredol Dinas Abertawe, Chris Pearlman: "Yn hanesyddol, rydym wedi mwynhau perthynas waith wych â'r Brifysgol, ac rwy'n falch ein bod yn gallu'i symud i'r lefel nesaf.

"Rydym yn rhannu cyfleusterau (Fairwood), arbenigedd (hyfforddwyr) a chynulleidfa graidd (cefnogwyr), ac ar ben hynny yr un gwerthoedd a gweledigaeth. Drwy uno'n ffurfiol â'r cytundeb newydd hwn, gallwn ehangu ar hyn.

"A ninnau'n ddau o'r sefydliadau mwyaf adnabyddus a chyfranwyr at economi Abertawe, gobeithio y bydd hyn yn ddechrau cyfegnïo ein gwaith parhaus i roi Abertawe ar y map."

Ychwanegodd Mark Davies, Pennaeth Byd-eang Partneriaethau a Gwerthiannau Dinas Abertawe: "Mae alinio'r clwb ag arbenigwyr yn eu maes yn bwysig iawn. Drwy uno â Phrifysgol Abertawe, rydym wedi dod o hyd i'r partner perffaith ar gyfer yr hyn yr ydym yn gweithio tuag ato yma yn y clwb.

"Gwyddwn fod Prifysgol Abertawe'n ymfalchïo yn ei chyfleusterau o'r radd flaenaf a'i gallu i gynnig llawer mwy na champws i'w myfyrwyr. Mae'r clwb a'r stadiwm yn bodloni'r meini prawf yn berffaith fel enghraifft fyw o Abertawe flaengar sydd â llawer i'w gynnig i bawb."

600 x 400