Prifysgol Abertawe i groesawu hyfforddwyr pêl-droed o Tsieina gyda chymorth Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe ac Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru

Bydd Prifysgol Abertawe’n croesawu dros 60 o hyfforddwyr pêl-droed o Tsieina am dri mis yr haf hwn mewn cydweithrediad â Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe ac Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru.

Mae’r ymweliad yn rhan o brosiect parhaus rhwng y Brifysgol, Cyngor Ysgoloriaethau Tsieina (SCS), Ffederasiwn Chwaraeon Prifysgolion Tsieina (FUSC) a’r Cyngor Prydeinig.

Yn ystod eu tri mis yn Ne Cymru, bydd yr hyfforddwyr yn ennill amryw gymwysterau hyfforddi pêl-droed trwy Ymddiriedolaeth Cymdeithas Bêl-droed Cymru a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe, a byddant hefyd yn cymryd rhan mewn hyfforddiant iaith Saesneg yn ogystal â chyfres o fodiwlau gwyddor chwaraeon yn canolbwyntio ar seicoleg, biomecaneg, anatomeg a phrofi ffitrwydd. 

Ym mis Mawrth 2015, rhyddhawyd cynllun gan Gyngor Gwladwriaeth Tsieina i ddatblygu pêl-droed yn y wlad, a’r nod yw hyfforddi 50,000 o hyfforddwyr pêl-droed amser llawn a rhan-amser erbyn 2020.

300 x 199

Meddai’r Athro Gareth Stratton, Dirprwy Is-ganghellor Dirprwyol ym Mhrifysgol Abertawe:

“Mae pobl Abertawe’n angerddol am chwaraeon a’n strategaeth yn Chwaraeon Abertawe yw croesawu pobl o bob cwr o’r byd sy’n rhannu’r angerdd hwn.

“Mae’n bleser mawr gennym groesawu 60 o hyfforddwyr pêl-droed talentog o’n ffrindiau yn Tsieina i Brifysgol Abertawe. Mae ein perthynas gyda’r awdurdodau yn Tsieina wedi datblygu yn ystod y blynyddoedd diweddar ac mae’r prosiect hwn yn gydweithrediad chwaraeon cadarnhaol arall.

“Rydym yn ddiolchgar am gymorth Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe a Chymdeithas Bêl-droed Cymru wrth ddarparu’r rhaglen hon.”

Dywedodd Roy Thomas, pennaeth hyfforddi academi Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe:

"Mae'n wych croesawu'r 60 hyfforddwr o bob rhan o Tsieina, sydd yn hynnod o frwdfrydig ac awyddus i ddysgu a datblygu eu sgiliau hyfforddi.

"Rwyf wedi gweld tyfiant pêl-droed yn Tsieina yn uniongyrchol a gobeithio mai dyma'r cyntaf o lawer o'r mathau hyn o raglenni lle gallwn rannu ein gwybodaeth ac arbenigedd yn ogystal ag athroniaeth hyfforddi Dinas Abertawe gyda'r genhedlaeth nesaf o hyfforddwyr.

"Mae hefyd yn wych cael gweithio gyda Phrifysgol Abertawe a Chymdeithas Pêl-droed Cymru wrth gyflwyno'r rhaglen, gan fod gennym berthynas hir-sefydlog a llwyddiannus gyda'r ddau sefydliad."

600 x 337