Grŵp Gwirfoddolwyr y Ganolfan Eifftaidd yn ennill Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol

Mae grŵp ymroddedig o wirfoddolwyr Canolfan Eifftaidd Prifysgol Abertawe wedi ennill Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol (QAVS).

Yr anrhydedd genedlaethol unigryw hon, a grëwyd yn 2002 i ddathlu pen-blwydd coroniad y Frenhines, yw'r MBE i grwpiau gwirfoddol ar draws y Deyrnas Gyfunol, i gydnabod gwaith neilltuol yn eu cymunedau.

Mae'r casgliad mwyaf o arteffactau Eifftaidd hynafol yng Nghymru yn y Ganolfan Eifftaidd, gyda thros 5,000 o wrthrychau, ac mae mwy na 100 o aelodau yn y grŵp o wirfoddolwyr.

Mae'n gweithio'n helaeth gydag ysgolion a'r cyhoedd, ac yng ngwobrau eleni canmolwyd y Ganolfan Eifftaidd am "ddarparu cyfleoedd drwy weithgareddau ymarferol ac ymgysylltu â'r gymuned ehangach".

Meddai Syd Howells, Rheolwr Gwirfoddoli'r Ganolfan Eifftaidd:

"Gwobr y Frenhines am Wasanaeth Gwirfoddol yw'r anrhydedd eithaf am ymrwymiad ac ymdrech gwirfoddolwyr y Ganolfan Eifftaidd.

"O gychwyn cyntaf yr amgueddfa ugain mlynedd yn ôl, cydnabuwyd pwysigrwydd gwirfoddolwyr, ac mae'r wobr hon yn dystiolaeth o'u heffaith ar y Ganolfan Eifftaidd ei hun, ac ar ben hynny ar fywydau'r ymwelwyr. Rydym yn hynod falch ohonyn nhw oll."

600 x 338

Grŵp o wirfoddolwyr o Ganolfan Eifftaidd Prifysgol Abertawe