Enwi Prifysgol Abertawe'n un o gyflogwr gorau pobl LGBT a Thraws

Mae Prifysgol Abertawe wedi'i henwi'n un o gyflogwyr gorau pobl LGBT a Thraws ym Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle blynyddol Stonewall.

stw top 100 employersEleni mae Prifysgol Abertawe wedi cyrraedd safle 29 yn y rhestr o'r 100 o gyflogwyr gorau yn y Deyrnas Unedig, dau safle'n uwch na'r llynedd. Mae'r Brifysgol hefyd ar restr Cyflogwyr Traws Gorau Stonewall, yn un o'r 11 sefydliad yn unig sydd wedi'i enwi'n Grŵp Rhwydweithio Canmoliaeth Uchel am yr ail flwyddyn yn olynol.

Yn 2017, cyrhaeddodd Prifysgol Abertawe safle 31 allan o 100 – sef yr ail safle o'r holl brifysgolion ar y rhestr. Mae hyn yn gynnydd o 205 safle mewn tair blynedd, o safle 236 yn 2014.

Cafodd Stonewall gynigion ar gyfer y Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle diweddaraf gan 434 o fusnesau a sefydliadau yn y Deyrnas Unedig, gyda thros 92,000 o weithwyr yn cwblhau arolygon staff.

Defnyddir y Mynegai Blynyddol i asesu cyflawniadau a chynnydd gweithle o ran cynhwysiad pobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol (LGBT), ac mae'n offeryn meincnodi pwerus a ddefnyddir gan gyflogwyr i greu gweithleoedd cynhwysol.

Mae Cath Elms yn Ymgynghorydd Cydraddoldeb ym Mhrifysgol Abertawe, ac mae'n arwain y cyflwyniad Mynegai Cydraddoldeb yn y Gweithle. Meddai, "Mae Prifysgol Abertawe'n hynod falch o gael ei chydnabod fel un o'r 30 o gyflogwyr gorau i bobl lesbiaidd, hoyw, deurywiol a thrawsryweddol; yn un o'r Cyflogwyr Gorau i Bobl Draws; ac i gyrraedd y Grŵp Rhwydweithio Canmoliaeth Uchel am yr ail flwyddyn yn olynol. Rydym yn ymrwymedig i weithle cynhwysol ac amrywiol sy'n manteisio ar ddoniau ein gweithlu LGBT+ ac yn creu amgylchedd croesawgar lle gall pawb ffynnu ni waeth beth yw eu tueddfryd rhywiol."

Mae arfer gorau Abertawe'n cynnwys:

  • datblygu arweiniad wedi'i deilwra ar sut i gefnogi aelodau staff traws
  • cysylltiadau cryf a chydweithio rheolaidd â grwpiau cymunedol LGBT+ lleol
  • adolygu polisïau'n rheolaidd i sicrhau eu bod yn llwyr gynhwysol
  • cynnwys cydraddoldeb LGBT+ yn yr holl hyfforddiant staff a hyfforddiant rheolwyr llinell
  • datblygu sesiynau hyfforddiant rhyngweithiol arloesol i chwalu mythau a chynyddu dealltwriaeth o bobl LGBT+