Dathliad o galedi ac anawsterau bod yn ddynol 2018

Ar Ebrill 24, mi fydd Prifysgol Abertawe yn cynnal gŵyl i ddathlu caledu ac anawsterau bod yn ddynol.

Nod y diwrnod yw creu lle i archwilio iechyd meddwl trwy gyfres o weithdai, ffilm, barddoniaeth a siaradwyr.

Being Human logo

Manylion yr ŵyl:

Dyddiad: 24 Ebrill

Amser: 9am tan 9pm

Lleoliad: Campws Parc Singleton Prifysgol Abertawe, SA2 8PP

 

Mae’r ŵyl yn agored i bawb gyda’r bwriad i godi ymwybyddiaeth a herio’r stigma sydd yn gysylltiedig ag iechyd meddwl; rhywbeth y mae un allan o bob tri pherson yn delio ag yn ystod eu bywydau.

Yn ystod y diwrnod mi fydd cyfle i fynychwyr ymweld â nifer o ddigwyddiadau o gwmpas Campws Parc Singleton, gan gynnwys prosiectau celf byw, a digwyddiadau gan fyfyrwyr yn Undeb Myfyrwyr y Brifysgol.

Bydd cyfle i ymweld â safle marchnad trwy gydol y dydd yng Nghaffi West, lle fydd cyfle i ddarganfod mwy o wybodaeth a nwyddau wrth gyrff iechyd meddwl a chymdeithasau’r brifysgol a mwy.

Caiff fynychwyr yr ŵyl gyfle i wrando ar yr ymgyrchwyr iechyd meddwl Jonny Benjamin MBE, artist ac ymchwilydd sydd yn arbenigo yn ymarfer cyswllt cyhoeddus, Hannah Hull.

Yn y nos, mi fydd Undeb y Myfyrwyr y Brifysgol yn cynnwys noson meic-agored yn cynnwys beirdd dylanwadol, Beryl the Feral a Sarah McCreadie  gyda dewis o foctêls.

Bwriad y diwrnod yw creu lle i archwilio iechyd meddwl trwy siaradwyr, gweithdai, ffilm a barddoniaeth.

Mae tocynnau ar gael o £11.50 i fyfyrwyr a £25 i oedolion. I gofrestru ac i brynu tocynnau,  ewch i: https://www.fatsoma.com/mobile/products/depof6qc