Cwmni sy'n seiliedig ym Mhrifysgol Abertawe yn ennill Gwobr Gwnaed yng Nghymru 2018 ar gyfer ymladd yn erbyn plâu cnydau yn naturiol

Mae cwmni biodechnoleg sy'n seiliedig ym Mhrifysgol Abertawe, Bionema, wedi ennill y Wobr ym maes Meddygol, Gwyddorau Bywyd a Gofal Iechyd 2018 yng Ngwobrau Gwnaed yng Nghymru Wales Business Insider 2018.

Bionema Made in Wales awardsCynhaliwyd y noson wobrwyo ar 4 Hydref yn Neuadd y Ddinas, Caerdydd, ac mae'r gwobrau'n cydnabod busnesau ar draws y diwydiannau peirianneg; gweithgynhyrchu; bwyd a diod; allforio; maes meddygol; y gwyddorau bywyd a gofal iechyd.

Cafodd cwmni Bionema ei gydnabod am ei effaith sylweddol ar leihau plaladdwyr cemegol byd-eang. Bioblaladdwyr yw'r dewis naturiol arall i gemegolion gwenwynig – planhigion, bacteria, ffwng a mwynau ar gyfer rheoli plâu pryfed sy'n ymosod ar fwydydd a chnydau eraill. Nid ydynt yn wenwynig, maent yn pydru'n gyflym a gellir eu targedu at blâu penodol er mwyn osgoi niweidio pryfed sydd o fantais.

Yn siarad gyda Jason Mohammed, cyflwynydd BBC yn y noson wobrwyo, dywedodd Dr Minshad Ali Ansari, sylfaenydd a Phrif Swyddog Gweithredol Bionema: "Rydym yn hynod falch bod Bionema wedi'i gydnabod yn y diwydiant Meddygol, Gwyddorau Bywyd a Gofal Iechyd gan Wales Business Insider. Mae'r anrhydedd hon yn helpu i godi proffil ac effaith y gwaith y mae Bionema yn ei wneud, nid yn ein diwydiant yn unig ond i fusnesau eraill hefyd, ledled Cymru a thu hwnt.

Mae Bionema yn meithrin enw da yn gyflym ar gyfer cyflenwi plaladdwyr naturiol fel dewis arall i gynnyrch cemegol a allai fod yn niweidiol. Profwyd bod y dechnoleg arloesol a ddefnyddir yn cynhyrchu mwy o ffrwythau a llysiau, ac yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at ddiogelwch a diogeled bwyd byd-eang ar yr un pryd. Dywedodd Dr Ansari: "Mae Bionema yn datblygu ystod o fiogynhyrchion newydd i gydymffurfio â deddfwriaeth yr UE ar gyfer bwyd diogel, heb weddillion.

Yn gynharach eleni, gwnaeth Bionema sicrhau ei rownd gyntaf o fuddsoddiad ecwiti gwerth £500,000 dan arweiniad buddsoddwr preifat tramor gyda chyd-fuddsoddiad gan Fanc Datblygu Cymru, Arloesi Abertawe a Phrifysgol Abertawe. Gwnaeth y cwmni hefyd dderbyn cyllid grant gwerth £766,000 gan Innovate UK, a £100,000 o gyllid Datblygu Ymchwil ac Arloesi gan SMART Cymru, Llywodraeth Cymru, a ariennir ar y cyd gan Gronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ar gyfer datblygu technoleg llunio newydd sbon.

"Mae partneru â Phrifysgol Abertawe wedi ein galluogi i gael mynediad at arbenigedd a phrofiad ar y safle, defnyddio ei chyfleusterau gwych a chynnig profiad ymarferol i'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid rheoli biolegol. Mae gweithio gyda'r Brifysgol hefyd wedi rhoi'r cyfle i ni ddatblygu'r ffordd newydd hon o reoli'r nifer cynyddol o blâu pryfed ar draws yr UE a ledled y byd."

Yn siarad am lwyddiant Bionema, dywedodd yr Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: "Rwyf wrth fy modd bod Bionema wedi cael ei gydnabod yng ngwobrau Gwnaed yng Nghymru. Mae'r dechnoleg y mae Bionema yn ei datblygu yn cynhyrchu technoleg lle mae pawb ar ei ennill - yn dangos cynhyrchiant gwell, ac yn fwy pwysig, yn gwneud cyfraniad sylweddol tuag at ddiogelwch a diogeled bwyd byd-eang. Mae Bionema yn enghraifft wych o sut mae Prifysgol Abertawe yn gweithio gyda chwmnïau i ddarparu datrysiadau cynaliadwy i'n byd."

Yn y llun o’r chwith: Stephen Burt, Cyfarwyddwr Cyllid; Dr Minshad A Ansari, Sylfaenydd a Phrif Weithredwr; Merai Syeda; Cyfarwyddwr Gweithredol Bionema ac Jim Robertson o Wynne-Jones ED