Busnes efelychu maes awyr myfyriwr yn esgyn

Mae myfyriwr Busnes 20 oed o Brifysgol Abertawe wedi adeiladu ar ei angerdd am awyrennu i ddatblygu busnes meddalwedd efelychu maes awyr a hedfan sydd bellach â thros 3,000 o gwsmeriaid ledled y byd.

Lansiodd Joe Charman Pilot Plus pan oedd yn 16 oed, gyda'r meddalwedd yn atgynhyrchu meysydd awyr go iawn – gan gynnwys Gatwick, Bryste a Genefa – ar ffurf 3D, gyda'r ddelweddaeth yn creu amgylchedd rhithwir er mwyn i'r defnyddwyr allu efelychu hedfan awyren drwy faes awyr penodol.

Mae'r meddalwedd wedi'i werthu i ysgolion hedfan at ddibenion hyfforddiant, yn ogystal â pheilotiaid masnachol a phobl sy'n frwd am awyrennu, gyda'r cynnyrch yn cael i werthu ym mron pob cornel o'r byd.

Ar hyn o bryd mae saith cynnyrch Pilot Plus, ac mae'r tîm yn gweithio ar y cynnyrch nesaf ar gyfer Maes Awyr Dinas Llundain.

Cyflwynwyd Joe, y mae ar fin dechrau trydedd flwyddyn ei gwrs Rheoli Busnes, i Syniadau Mawr Cymru, a ariennir gan Lywodraeth Cymru a Chronfa Datblygu Rhanbarthol Ewrop ac a fwriedir ar gyfer unrhyw un rhwng 5 a 25 oed sydd am ddatblygu syniad busnes.

Mae'r gŵr ifanc hefyd wedi sefydlu Rhwydwaith Entrepreneuriaid cyntaf Prifysgol Abertawe gyda chyd-fyfyriwr, sef grŵp sy'n annog myfyrwyr i ddilyn eu huchelgeisiau busnes.

600 x 400

Wrth siarad am greu'r cwmni, meddai Joe:

"Pan oeddwn yn tyfu i fyny roeddwn am fod yn beilot, ac roeddwn yn daer am archwilio'r diwydiant. Ymhen tipyn sylwais nad oedd efelychu maes awyr yn bodoli fel cynnyrch ar gyfer y farchnad dorfol, felly ag oddeutu £200 yn unig, dechreuais ddatblygu fy nghynnyrch cyntaf ar gyfer Maes Awyr Southampton. Enillais fy ychydig gwsmeriaid cyntaf, a drodd yn sylfaen gwsmeriaid sydd wedi parhau i dyfu byth ers hynny.

"Rwyf bob amser wedi'i chael hi'n hawdd rheoli fy ngwaith prifysgol a'm bywyd busnes, gan wybod pryd i roi mwy o sylw i un na'r llall pan fo dyddiadau cau ar ddod. Yn fy mlwyddyn olaf, rwy'n bwriadu cyflogi rhagor o bobl i helpu i ehangu ein hystod cynnyrch ac i barhau i wthio i fod yn arweinydd y farchnad, gan gystadlu ag eraill sydd wedi lansio yn ystod yr ychydig flynyddoedd diwethaf.

"Credaf fod dyfodol Pilot Plus yn ddisglair, ac ein bod yn creu cynnyrch sy'n arwain arloesi yn y farchnad. Wrth i ni ganolbwyntio ar ein prosiect presennol, Maes Awyr Dinas Llundain, y nod yna fydd dod â'r holl gynnyrch blaenorol i'r un safon. Rydym hefyd yn cynllunio i fuddsoddi mewn gwahanol farchnadoedd lle gellir cymhwyso ein sgiliau a'n technoleg, megis dylunio mewnol gyda rhith-wirionedd a delweddu pensaernïaeth."

Dywedodd Julie Walters, Rheolwr Datblygu yn Syniadau Mawr Cymru:

"Mae Joe yn enghraifft ddisglair o berson ifanc llawn cymhelliant y mae Syniadau Mawr Cymru yn falch o'i gefnogi. Mae ei ddawn fentergar o oedran mor ifanc yn drawiadol, a dymunwn bob llwyddiant i Pilot Plus yn y dyfodol."

Meddai Rhodri Evans, Swyddog Cymorth Mentergarwch a Hyrwyddwr Mentergarwch ym Mhrifysgol Abertawe:

"Yn Abertawe anogwn ein holl fyfyrwyr i weithredu ar eu doniau mentergar er mwyn gwella'u profiad yn y Brifysgol ac i gynyddu eu cyflogadwyedd ar ôl graddio. Diolch i'w allu naturiol mewn busnes, gwyddwn fod dyfodol disglair o flaen Joe."