Arloesedd yw'r allwedd i'n llwyddiant yn y dyfodol meddai arweinydd Prifysgol Abertawe

Mae Hilary Lappin-Scott o Brifysgol Abertawe wedi annog entrepreneuriaid ac arloeswyr benywaidd y dyfodol i achub ar eu cyfleoedd a dilyn eu huchelgeisiau.

Yn ei chyflwyniad cyweirnod yn ystod cynhadledd Innovate UK a gynhaliwyd yng Nghanolfan y Mileniwm, Caerdydd, pwysleisiodd yr Athro Lappin-Scott fod entrepreneuriaeth yn hanfodol i ddod â thwf cymdeithasol ac economaidd i'r rhanbarth. 

Hilary LS

Dywedodd: "Mae arloesi'n sail i rai o'r entrepreneuriaid mwyaf llwyddiannus mewn hanes. I fod yn wirioneddol entrepreneuraidd, i gyflawni ac i gynnal llwyddiant, mae angen i ni arloesi'n barhaus. 

"Mae angen i ni sicrhau ein bod yn datblygu dawn fenywaidd bresennol yn ein sefydliadau ac yn recriwtio dawn fenywaidd o bedwar ban y byd." 

Pwysleisiodd y rôl y gall y sector prifysgol ei chwarae o ran annog arloeswyr ymhlith cenedlaethau'r dyfodol - mae Prifysgol Abertawe yn unig y gweithio ar dros 30 o brosiectau, gan dderbyn ariannu o tua £120 miliwn. 

Mae'r gynhadledd - o'r teitl Arloesedd ac Entrepreneuriaeth o fewn diwylliant corfforaethol - yn un o bedwar digwyddiad Building Success a gynhelir ar draws y Deyrnas Unedig gan Innovate UK a ariennir gan y Llywodraeth. Mae'r rhain yn agored i fenywod o unrhyw sector sy'n gweithio ym maes arloesi. 

Dylunnir y digwyddiadau hyn i ysbrydoli ac i annog busnesau a arweinir gan fenywod, sef rhywbeth y mae'r Athro Lappin-Scott yn angerddol amdano. 

"Ariannu?  Gwnewch gais i bawb, gofynnwch am gymaint â phosib, peidiwch â bod yn swil. Byddwch yn hyderus o ran eich galluoedd i anelu at yr awyr..a'i chyflawni". 

Daeth â'r cyflwyniad i ben gan annog ei chynulleidfa i: "Ganolbwyntio ar gynnydd gyrfa. Anelwch am y gris nesaf, un gris ar y tro. Cadwch i fynd. Buddsoddwch yn eich hun. Datblygwch eich sgiliau. Manteisiwch ar eich cyfleoedd.  Ewch amdani."