Prifysgol Abertawe yn rhagori yn nhablau cynghrair The Times World University Rankings

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill ei safle uchaf erioed yn nhablau cynghrair The Times World University Rankings 2017-18, cynghrair sydd yn rhestri dros 1,000 o sefydliadau gorau’r byd.

Mae'r Brifysgol bellach yn ymddangos ymhlith y 300 o sefydliadau gorau’r byd, gan ennill safle 251-300 - naid o dros gant o safleoedd mewn tair blynedd. Yn ogystal, mae'r corff wedi rhestru'r Brifysgol yn safle 35 allan o 93 o brif sefydliadau'r DU, ac yn ail allan o holl brifysgolion Cymru. Dyma safle uchaf y Brifysgol yn ei hanes.  

Times Higher Education World University RankingsMae The Times World University Rankings yn edrych ar bum prif gonglfaen mewn addysg uwch gan gynnwys: addysgu, ymchwil, mynegeion cyfeirio, incwm gan ddiwydiant, a gweledigaeth ryngwladol.  

Mae llwyddiant y Brifysgol wedi'i gyflawni yn bennaf oherwydd y cynnydd parhaus yn nifer y mynegiadau cyfeirio ymchwil. Mae'r dangosydd hwn yn mesur y nifer o weithiau y mae'r ymchwil a gynhaliwyd ym Mhrifysgol Abertawe wedi'i gyfeirio ato neu ei ddefnyddio gan ymchwilwyr eraill ar draws y byd, gan helpu i hyrwyddo'r wybodaeth fyd-eang ar bwnc penodol. Yn ystod y tair blynedd diwethaf, mae sgôr mynegeion cyfeirio’r Brifysgol wedi dyblu, ac mae'r safle ar gyfer y dangosydd penodol hwn wedi cynyddu dros 140 o leoedd i safle 206 yn y byd.

Maes arall o gryfder sy'n ymddangos yn y canlyniadau yw sgôr rhagolygon rhyngwladol y Brifysgol. Mae hyn yn asesu pa mor rhyngwladol yw sefydliad o ran recriwtio myfyrwyr rhyngwladol, denu’r staff rhyngwladol gorau a chydweithio ar ymchwil gyda phrifysgolion rhyngwladol eraill. Fe wnaeth y sgôr hon wella eto o 75.8 i 79.9 ac mae'r dangosydd hwn bellach yn rhoi’r Brifysgol yn safle 139 yn y byd (cynnydd o 21 safle).

Professor Hilary Lappin-ScottCroesawodd yr Athro Hilary Lappin-Scott, Uwch Ddirprwy-Is-ganghellor dros Ymchwil ac Arloesi a Datblygu Strategol, y newyddion: "Rydym wrth ein bodd bod y Brifysgol wedi cael ei chydnabod ymhlith y 300 o brifysgolion gorau yn y byd am y tro cyntaf. Yn ystod y deng mlynedd diwethaf gwelwyd cyfnod dramatig o drawsnewid a thwf i'r Brifysgol.

"Mae ein cryfder ac ansawdd ein hymchwil yn gwella o flwyddyn i flwyddyn a dengys y canlyniadau hyn bod ein hymchwil byd-eang yn cael ei ddefnyddio gan academyddion eraill ledled y byd.

"Mae'r llwyddiant yma i'r Brifysgol yn dyst i ymroddiad ac ymdrech ddiflino ein staff academaidd a’r staff cefnogol, a dylem oll ymfalchïo yn y llwyddiant a'r gydnabyddiaeth y mae hwn wedi ennill".

Mae'r cyflawniad diweddaraf hwn hefyd yn cadarnhau safle Abertawe fel prifysgol uchelgeisiol, a daw yn sgil cyfres o lwyddiannau diweddar, gan gynnwys: cyrraedd y 30 uchaf o sefydliadau dwys eu hymchwil yng Nghanlyniadau Fframwaith Ragoriaeth Ymchwil 2014; ennill pum seren am ansawdd ein haddysgu yn ôl QS; gwobr arian yn y Fframwaith Rhagoriaeth Addysgu, ac ennill y teitl Prifysgol y Flwyddyn Cymru gan The Times a’r The Sunday Times. Ar ben hynny oll, mae’r Brifysgol wedi dringo i fod ymhlith y 15 uchaf yn y DU am ragolygon i raddedigion, gyda bron i 83% mewn cyflogaeth broffesiynol neu astudiaeth bellach.

I weld canlyniadau The Times World University Rankings, cliciwch yma.