Prifysgol Abertawe yn lansio rhaglen Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 2017

Bydd Prifysgol Abertawe yn arddangos ei hymchwil ysbrydoledig ac amrywiol wrth iddi lansio ei gŵyl wyddoniaeth newydd am ddim, sef y digwyddiad mwyaf o'i fath yng Nghymru.

Cynhelir yr ŵyl rhwng 8 a 10 Medi mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol y Glannau.

Mae rhestr lawn o ddigwyddiadau wedi'i lansio gan ddatgelu pynciau amrywiol megis deinosoriaid, ymddyrchafael, Star Wars, cynrhon a ffiseg gronynnau ym maes chwaraeon ymhlith yr uchafbwyntiau i ymwelwyr.

Bydd yn cychwyn ar ddydd Gwener 8 Medi trwy raglen o ddarlithoedd a gweithdai rhyngweithiol i oedolion yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau lle y gwahoddir ymwelwyr i archwilio seiberderfysgaeth, tynnu lluniau o'u breuddwydion a helpu i greu wyneb Abertawe.  Daw'r digwyddiad i ben trwy noson gabaret a fydd yn llawn hwyl, chwerthin a gwyddoniaeth.

Bydd y rhaglen i deuluoedd hefyd yn cychwyn ar y nos Wener trwy berfformiad dawns Flying Atoms gan Powys Dance yng Nghanolfan y Celfyddydau Taliesin. Wedyn bydd y gweithgarwch yn symud i Amgueddfa Genedlaethol y Glannau ac Amgueddfa Abertawe yng nghanol yr Ardal Forol ar gyfer penwythnos llawn digwyddiadau difyr i'r teulu cyfan.

Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe

Bydd gwledd o brofiadau difyr rhyngweithiol a chyfle i ddarganfod llwyth o bethau diddorol am wyddoniaeth drwy gyflwyniadau theatraidd, cerddoriaeth ac arddangosfeydd.  Caiff ymwelwyr ifainc a'u teuluoedd gyfle i greu slwtsh, dysgu am bowdrau, gronynnau a phopcorn a chael hwyl yn y carnifal gwyddoniaeth.

Bydd cyflwynydd CBeebies, Lizzie Daly yn trafod sut mae'n teimlo i fod yn anifail a bydd y biolegydd esblygol a chyflwynydd BBC, Ben Garrod yn archwilio byd y deinosoriaid.

Meddai'r Dirprwy Is-ganghellor, yr Athro Hilary Lappin-Scott: "Roeddem yn falch iawn o gynnal Gŵyl Wyddoniaeth Prydain hynod lwyddiannus y llynedd a oedd yn sylfaen i gychwyn gwaddol gŵyl wyddoniaeth ar gyfer y ddinas.  Roedd y profiad yn un mor gadarnhaol fel na allwn aros i fynd allan yn ein cymunedau ac ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o wyddonwyr."

"Rydym hefyd yn falch iawn o'r gefnogaeth rydym wedi'i derbyn gan Weinidog dros Sgiliau a Gwyddoniaeth Llywodraeth Cymru, Julie James a byddwn yn ei chroesawu i'r nifer o atyniadau pan fydd yn ymweld â'r ŵyl ym mis Medi."  

Cliciwch yma i weld y rhaglen lawn.