Prifysgol Abertawe'n rhagori mewn tablau pynciau byd-eang newydd

Mae Prifysgol Abertawe'n hynod falch bod deuddeg pwnc - o'r Gwyddorau Naturiol, Peirianneg a'r Gwyddorau Meddygol - wedi'u cynnwys mewn tablau pynciau byd-eang newydd yn 2017.

Roedd y Tabl Pynciau Academaidd Byd-eang (GRAS) 2017 newydd, a gasglwyd gan Tabl Academaidd o Brifysgolion y Byd (Tablau Shanghai), yn adolygu mwy na 1,400 o brifysgolion mewn 80 o wledydd ar draws 52 o feysydd pwnc. Graddiwyd y pynciau ar sail mesurau ymchwil, gan gynnwys cynhyrchiant ymchwil, ansawdd ymchwil, ehangder cydweithio rhyngwladol a'r cydnabyddiaethau (dyfarniadau) academaidd uchaf.

Y deuddeg pwnc ym Mhrifysgol Abertawe a gyrhaeddodd y rhestri byd-eang oedd:

Y Gwyddorau Naturiol:

 • Mathemateg – 301-400 (allan o 500)
 • Gwyddor y Ddaear – 201-300 (allan o 300)
 • Daearyddiaeth – 51-75 (allan o 200)
 • Ecoleg – 151-200 (allan o 300)

Peirianneg:

 • Peirianneg Fecanyddol – 76-100 (allan o 300)
 • Peirianneg Drydanol ac Electronig – 401-500 (allan o 500)
 • Cyfrifiadureg a Pheirianneg – 401-500 (allan o 500)
 • Gwyddor Deunyddiau a Pheirianneg – 401-500 (allan o 500)
 • Gwyddor Amgylcheddol a Pheirianneg – 301-400 (allan o 500)
 • Adnoddau Dŵr – 101-150 (allan o 200)

Y Gwyddorau Meddygol:

 • Meddygaeth Glinigol – 301-400 (allan o 500)
 • Iechyd y Cyhoedd – 151-200 (allan o 500)

Cemeg

Ar ddiwedd y llynedd, cyhoeddodd Tabl Academaidd o Brifysgolion y Byd safleoedd Tabl Sefydliadau Ffocws Arbennig – Ysgolion ac Adrannau Gwyddor Chwaraeon 2016 hefyd, a chyrhaeddodd Adran Gwyddor Chwaraeon Prifysgol Abertawe y 100 gorau yn y byd (50-100 allan o 300).

Wrth siarad am lwyddiant Prifysgol Abertawe, meddai'r Uwch Ddirprwy Is-ganghellor yr Athro Hilary Lappin-Scott, "Mae'r tablau pynciau newydd hyn, yn ogystal â Thabl Prifysgolion y Byd QS Fesul Pwnc, yn dangos bod ein pynciau ymhlith y goreuon yn y byd. Mae hyn yn newyddion gwych i'n myfyrwyr, am fod ein haddysgu a arweinir gan ymchwil yn sicrhau eu bod yn profi ac yn cael eu cyfeirio gan ymchwil sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang, gan roi profiad myfyrwyr ardderchog iddynt. Mae'r safleoedd hyn yn arwydd arall o welliannau parhaus y Brifysgol o ran cryfder ac ansawdd ymchwil o safon fyd-eang.