Prifysgol Abertawe'n cynnal cynhadledd ryngwladol ar derfysgaeth a'r cyfryngau cymdeithasol

Bydd ymchwilwyr, llunwyr polisi ac ymarferwyr o wledydd a chefndiroedd disgyblaethol amrywiol yn dod ynghyd ym Mhrifysgol Abertawe i drafod defnydd o'r cyfryngau cymdeithasol gan derfysgwyr.

Cynhelir y gynhadledd ddeuddydd ar Gampws y Bae'r Brifysgol ar 27 a 28 Mehefin 2017. Caiff ei threfnu gan Brosiect Seiberderfysgaeth y Brifysgol sy'n dod ag ymchwilwyr gwahanol bynciau ynghyd i archwilio pob agwedd ar seiberderfysgaeth, gan gynnwys adnabod y bygythiad a gwella ffyrdd o fynd i'r afael ag ef.

Lleolir y prosiect yng Ngholeg y Gyfraith a Throseddeg y Brifysgol.

Computer keyboard

Bydd diwrnod cyntaf y gynhadledd, Terfysgaeth a'r Cyfryngau Cymdeithasol, yn canolbwyntio ar sut mae terfysgwyr yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol, a'r nod fydd meithrin dealltwriaeth fanylach, ar sail empirig, o grwpiau o derfysgwyr a therfysgwyr sy'n gweithredu ar eu pennau eu hunain.  Ar yr ail ddiwrnod, trafodir atebion, gan gynnwys cymharu'r gwahanol fathau o ymateb a gwahanol awdurdodaethau a diwylliannau, a pha feini prawf y dylid eu defnyddio fel safonau gwerthuso.

Bydd y digwyddiad yn cynnwys amrywiaeth o gyflwyniadau gan arbenigwyr ym maes seiberderfysgaeth a'r cyfryngau cymdeithasol. Dyma rai o'r prif siaradwyr:

Meddai'r Athro Stuart Macdonald, Cyfarwyddwr y Prosiect Seiberderfysgaeth, "Mae'r Prosiect Seiberderfysgaeth yn edrych ymlaen yn fawr at gynnal y Gynhadledd ar Derfysgaeth a'r Cyfryngau Cymdeithasol y mis hwn. Mae dau ddydd llawn gweithgarwch wedi'u cynllunio, a fydd yn dod â siaradwyr a chyfranogwyr ynghyd o amrywiaeth eang o alwedigaethau, cefndiroedd disgyblaethol ac awdurdodaethau i archwilio sut mae terfysgwyr yn defnyddio'r cyfryngau cymdeithasol a'r ymatebion presennol. I'r rhai sydd â diddordeb  yn y pwnc hwn, bydd y gynhadledd yn gyfle gwych i ddatblygu ymchwil, rhwydweithio a phontio'r bwlch rhwng academyddion a rhanddeiliaid o'r tu allan i'r gymuned academaidd."

Am ragor o wybodaeth ac i archebu tocynnau, cliciwch yma, neu dilynwch y stori ar Twitter yn #TASMConf