Prifysgol Abertawe'n cyhoeddi cynlluniau cyffrous a blaengar i wella profiad y myfyrwyr ar Gampws Parc Singleton

Mae Campws Parc Singleton eisoes wedi gweld gwaith adnewyddu a gwelliannau sylweddol ar ei ystâd 47 erw, a thros y blynyddoedd nesaf, bydd yn gweld gwaith gweddnewid ac adnewyddu pellach.

Fel rhan o'i chynlluniau blaengar, bydd y Brifysgol yn trawsnewid llawr gwaelod adeilad Theatr Taliesin i ddatblygu parth dysgu ac ymgysylltu cyffrous ac arloesol.

Bydd yr adeilad ar ei newydd wedd yn gwella profiad y myfyrwyr drwy ddarparu parth dysgu arloesol newydd, mannau ymgysylltu a chymysgedd o hyblygrwydd ynghyd â rhai mannau y gellir eu cau neu eu gadael yn agored.

Bydd lle hefyd i ehangu gweithgareddau Coleg y Celfyddydau a'r Dyniaethau, fel y gellir cynnal diwrnodau agored ac ymweld a digwyddiadau; bydd parth gweithredol, darpariaeth i gymdeithasau'r Coleg gwrdd ac i fyfyrwyr rwydweithio, yn ogystal ag arddangosfeydd digidol o'r celfyddydau a'r dyniaethau.

Yn ogystal ag ailddatblygu'r llawr gwaelod, bydd y Brifysgol yn cefnogi Canolfan y Celfyddydau Ranbarthol flaenllaw, sy'n cynnwys theatr, bar, arddangosfeydd a swyddfa docynnau; y Ganolfan Eifftaidd â'i gweithgareddau i'r cyhoedd ac ysgolion, ei chasgliadau, ei harddangosfeydd a'i mannau neilltuo.

Bydd yr oriel bresennol yn cau ond, yn ei lle, cyflwynir rhaglen celfyddydau a diwylliant ar draws y campws. Wrth i'r gwaith fynd yn ei flaen, bydd ychydig o anghyfleustra ar gyfer ymwelwyr â Chanolfan Taliesin, ond bydd rhaglen y theatr yn parhau fel arfer.

Wrth gyhoeddi'r cynlluniau cyffrous a blaengar hyn, meddai'r Dirprwy Is-ganghellor, yr Athro Martin Stringer:

"Wrth i Brifysgol Abertawe gyrraedd safle prifysgol orau Cymru a chael ei dewis yn Brifysgol y Flwyddyn Cymru gan y Times/Sunday Times, ynghyd â'i gradd ardderchog yn y Fframwaith Rhagoriaeth Ymchwil, rydym wedi gwireddu ein huchelgais o fod yn un o'r 30 o brifysgolion gorau am ymchwil. 

"Yn debyg i brifysgolion blaenllaw eraill, mae gennym gynlluniau ehangu uchelgeisiol wrth i'n canmlwyddiant yn 2020 agosáu. 

"Bydd y gwaith ailddatblygu hwn yn ein galluogi i barhau â'n hymdrech i ddarparu cyfleusterau sy'n addas i'r 21ain ganrif, drwy ddarparu cyfleusterau ar gyfer gwaith grŵp, mannau cymdeithasu, lle i ddigwyddiadau/siaradwyr, ynghyd ag arddangosfeydd digidol a hysbysfyrddau ac arddangosiadau o waith myfyrwyr, gan barhau i gefnogi Canolfan y Celfyddydau a'r Ganolfan Eifftaidd.

"Drwy wella profiad y myfyrwyr, darparu mannau dysgu a chymdeithasol mawr eu hangen a darparu cyfleoedd ymgysylltu agored, gallwn barhau i estyn ein cyrhaeddiad byd-eang a gwireddu ein huchelgeisiau cenedlaethol a rhyngwladol."