Cymrodyr y Gymdeithas Ddysgedig 2017: anrhydeddau i academyddion Prifysgol Abertawe

Mae Cymdeithas Ddysgedig Cymru wedi cyhoeddi canlyniad Etholiad 2017 am Gymrodyr newydd.

Ymhlith y rhai hynny o Brifysgol Abertawe a enwir gan y Gymdeithas Ddysgedig i'w hanrhydeddu eleni y mae:

Yr Athro Stephen Brown FICME FIMMM FLSW ~ Pennaeth y Coleg Peirianneg.

Dr Jasmine Donahaye FLSW ~ Athro Cyswllt Ysgrifennu Creadigol.

Yr Athro Diane Kelly FRSB FLSW ~ Athro Microbioleg.

Yr Athro Neil Reeve FLSW ~ Athro Saesneg.

Yr Athro Helen Snooks FLSW ~ Athro Ymchwil Gwyddorau Iechyd.

Yr Athro Alayne Street-Perrott FRGS FLSW ~ Athro Emeritws Daearyddiaeth Ffisegol.

Yr Athro David Worsley FIMMM FLSW ~ Cyfarwyddwr Ymchwil a Dirprwy Bennaeth y Coleg Peirianneg.

Learned Society of Wales

Mae etholiad i’r Gymrodoriaeth yn gydnabyddiaeth gyhoeddus o ragoriaeth academaidd, a cheir cystadlu brwd i ymuno. Etholir Cymrodyr yn dilyn asesiad trylwyr o’u cyflawniadau yn eu meysydd perthnasol.

Mae’r etholiad hwn yn cryfhau Cymrodoriaeth y Gymdeithas ymhellach drwy ychwanegu 44 o Gymrodyr newydd i’w rhengoedd. Erbyn hyn mae gan y Gymdeithas dros 460 o Gymrodyr, yn ddynion a menywod nodedig o bob cangen dysg, sy’n ffigurau blaenllaw yn eu disgyblaethau academaidd neu broffesiynau penodol. Eleni mae 35% o’r Cymrodyr newydd yn fenywod, ac o’r Cymrodyr STEMM a etholwyd, mae traean yn fenywod, y gyfran uchaf yn hanes y Gymdeithas.

‘Unigolion rhagorol’

Drwy ddod â’r Cymrodyr mwyaf llwyddiannus a thalentog sy’n gysylltiedig â Chymru at ei gilydd, mae’r Gymdeithas Ddysgedig yn cyfrannu at ddatblygu a hyrwyddo rhagoriaeth ym mhob disgyblaeth ysgolheigaidd gan ddarparu cyngor arbenigol ac annibynnol i’r Llywodraeth.

Dywedodd Syr Emyr Jones Parry, Llywydd y Gymdeithas: “Rwyf i’n falch iawn i groesawu amrywiaeth mor eang o unigolion rhagorol i’r Gymrodoriaeth eleni. Mae’r etholiad eleni yn gwerthfawrogi ysgolheigion sy'n gwneud cyfraniad o ragoriaeth. Maent hwy a’u gwaith yn ysbrydoliaeth i'r genedl. Eto eleni, etholwyd mwy o fenywod yn Gymrodyr sy’n adlewyrchu ymrwymiad y Gymdeithas i wobrwyo teilyngdod”.