Cyhoeddi cynllun benthyciadau ôl-raddedig newydd i fyfyrwyr cymwys y DG/ UE

Mae Cyllid Myfyrwyr Cymru wedi cadarnhau y byddant yn cynnig benthyciadau i fyfyrwyr sy'n byw yng Nghymru, ac sy’n dymuno dilyn rhaglenni gradd meistr ôl-raddedig, o’r flwyddyn academaidd 2017/18.

Bydd benthyciadau gwerth hyd at £10,280 ar gael i ddilyn cwrs ôl-raddedig mewn unrhyw brifysgol yn y Deyrnas Gyfunol. Bydd myfyrwyr o’r Undeb Ewropeaidd hefyd yn gymwys i dderbyn benthyciad os ydynt yn bwriadu astudio yn un o brifysgolion Cymru. 

Students studying Mae cyrsiau ôl-raddedig amser llawn a rhan-amser yn gymwys ar gyfer y benthyciadau hyn, gydag ad-daliadau yn dechrau unwaith y bydd myfyrwyr yn ennill dros £21,000 y flwyddyn.

Nod y benthyciadau yw ehangu mynediad at astudiaethau ôl-raddedig, gan sicrhau bod gan fyfyrwyr o Gymru’r sgiliau a'r cymwysterau angenrheidiol i gystadlu yn yr economi fyd-eang.

Croesawodd Dr Jenny Clarke, pennaeth recriwtio ôl-raddedig Prifysgol Abertawe, y cyhoeddiad: “Mae hyn yn newyddion gwych i fyfyrwyr Cymru, sydd nawr yn cael yr un cyfleoedd â myfyrwyr o Loegr pan ddaw i gael mynediad at addysg ôl-raddedig. Mae cyflwyno benthyciadau  ôl-raddedig  i fyfyrwyr yn gam mawr ymlaen o ran cyllid myfyrwyr, sy’n cydnabod pwysigrwydd cymwysterau lefel uwch yn y farchnad swyddi gystadleuol sydd ohoni”.

Dysgwch fwy am ein cyrsiau ôl-raddedig.