Canolfan newydd i drawsnewid addysg ac ymarfer cyfreithiol yng Nghymru

Mae Prifysgol Abertawe wedi cyhoeddi lansiad ei Chanolfan Arloesi ac Entrepreneuriaeth yn y Gyfraith (CIEL), a fydd yn arwain wrth drawsnewid addysg, ymchwil ac ymarfer cyfreithiol yng Nghymru.

Bydd CIEL yn hyrwyddo meithrin sgiliau lefel uchel gan fyfyrwyr ac ymarferwyr y gyfraith ac entrepreneuriaid. Bydd hefyd yn cefnogi wrth ddatblygu technolegau a phrosesau ar gyfer y proffesiwn cyfreithiol.

Mae technoleg yn y gweithle cyfreithiol yn cael effaith gynyddol ar ymarfer y gyfraith. Mae platfformau digidol, deallusrwydd artiffisial a thechnolegau cyfriflyfr dosbarthedig, megis Blockchain, yn trawsnewid y ffordd mae gwasanaethau cyfreithiol yn cael eu darparu; maent yn gwella mynediad i gyfiawnder ac mae'r Weinyddiaeth Gyfiawnder yn archwilio potensial llysoedd ar-lein.

Meddai'r Athro Elwen Evans CF, Pennaeth Coleg y Gyfraith a Throseddeg ym Mhrifysgol Abertawe: "Nid oes unrhyw amheuaeth na ddylai addysg a hyfforddiant cyfreithiol ystyried y datblygiadau hyn. Mae CIEL yn dangos ein hymrwymiad i wella ein rhaglenni israddedig ac ôl-raddedig i sicrhau eu bod yn galluogi myfyrwyr i feithrin y sgiliau i'w helpu i arwain datblygiad ymarfer cyfreithiol sy'n cael ei ysgogi gan dechnoleg."

"Er enghraifft, mewn partneriaeth ag Adran Gyfrifiadureg y Brifysgol, rydym bellach yn cynnig modiwl 'codio ar gyfer cyfreithwyr' i helpu myfyrwyr y gyfraith i ddatblygu sgiliau rhaglennu, ac rydym yn bwriadu trefnu sawl hacathon technoleg gyfreithiol cyn bo hir."

Bydd CIEL hefyd yn arwain rhwydwaith Legaltech Cymru i greu amgylchedd lle caiff entrepreneuriaid eu cefnogi i greu cynhyrchion a gwasanaethau newydd ar gyfer y sector gwasanaethau cyfreithiol.

Mae'r Ganolfan yn elwa o arbenigedd, cyngor a chymorth Bwrdd Ymgynghorol sy'n cynnwys rhai o gwmnïau cyfreithiol a thechnoleg mwyaf blaenllaw Cymru a'r byd, yn ogystal â Chymdeithas y Gyfraith Cymru ac Awdurdod Rheoleiddio'r Cyfreithwyr.

Meddai'r Athro Evans: "Yn amlwg, mae'n rhaid i CIEL ymateb i anghenion a disgwyliadau'r proffesiwn cyfreithiol, ac rydym yn ddiolchgar i holl aelodau ein Bwrdd Ymgynghorol sydd eisoes wedi cyfrannu at y cynllunio. Edrychwn ymlaen at weithio gyda nhw yn y misoedd a'r blynyddoedd i ddod."

Am ragor o wybodaeth am CIEL, cliciwch yma.