Academydd o Goleg Peirianneg Abertawe ymhlith gwyddonwyr o fri i dderbyn Cymrodoriaeth y Gymdeithas Frenhinol

Mae'r Athro James Durrant FRS, Athro Ymchwil Ynni Solar Sêr Cymru yng Ngholeg Peirianneg Prifysgol Abertawe, ymhlith 50 o wyddonwyr blaenllaw sydd wedi cael eu hethol yn gymrodorion y Gymdeithas Frenhinol.

Prof James DurrantMae Cymrodorion y Gymdeithas Frenhinol yn cynnwys y gwyddonwyr, y peirianwyr a'r technolegwyr mwyaf blaenllaw o'r DU a gwledydd y Gymanwlad neu sy'n byw ac yn gweithio yn y gwledydd hynny.

Mae'r Athro Durrant (chwith) yn un o wyddonwyr mwyaf blaenllaw'r byd ym maes ynni solar. Daeth i Brifysgol Abertawe o Goleg Imperial Llundain yn 2013, ac mae'n arwain menter solar Sêr Cymru gan weithio gyda thîm prosiect SPECIFIC Prifysgol Abertawe yn y Ganolfan Arloesi a Gwybodaeth, Parc Ynni Baglan.

Meddai Venki Ramakrishnan, Llywydd y Gymdeithas Frenhinol: "Mae gwyddoniaeth yn un o gyflawniadau mwyaf dynolryw, sydd wedi cyfrannu'n enfawr at ffyniant ac iechyd ein byd. Yn ystod y degawdau i ddod, bydd ganddi rôl gynyddol allweddol wrth fynd i'r afael â heriau mawr ein hamser, gan gynnwys bwyd, ynni, iechyd a'r amgylchedd.

"Mae Cymrodorion newydd y Gymdeithas Frenhinol eisoes wedi cyfrannu llawer at wyddoniaeth, ac mae'n bleser mawr eu croesawu i'n rhengoedd."

Yn dilyn y cyhoeddiad heddiw gan y Gymdeithas Frenhinol, meddai'r Athro Durrant: "Mae'n bleser ac yn anrhydedd mawr cael fy ethol. Rwy'n ddiolchgar iawn i'm holl ffrindiau a'm cydweithwyr yn Abertawe, Imperial a ledled y byd sydd wedi fy helpu i gyflawni hyn".

Mae rhestr lawn Cymrodorion ac Aelodau Tramor newydd y Gymdeithas Frenhinol ar gyfer 2017 i'w gweld yma.