Y Sefydliad Brenhinol i arddangos ymchwil o Abertawe yn Llundain

Bydd y Sefydliad Brenhinol yn Llundain, un o sefydliadau cyfathrebu ac ymchwil gwyddonol disgleiriaf y byd, lle bu Syr Humphry Davy yn gweithio ar ei lamp glöwr, a lle gwnaeth Michael Faraday ei waith arloesol ar drydan, yn cynnal arddangosfa arbennig o luniau a straeon a gyflwynwyd gan ymchwilwyr Prifysgol Abertawe i'r gystadleuaeth 'Ymchwil fel Celf’.

Bydd y cyflwyniadau i'w gweld yn adeilad y Sefydliad Brenhinol yn Mayfair o 1 Chwefror i 2 Mawrth 2016. Cânt eu harddangos yng ngofod arddangos atriwm y Sefydliad, wrth ochr labordy gwreiddiol Michael Faraday, lle cynhaliodd ei arbrofion ar electromagnetedd. 

Mae Cystadleuaeth Ymchwil fel Celf yn dathlu amrywiaeth a harddwch ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe - sydd ymysg y 30 o brifysgolion gorau am ymchwil - a chreadigrwydd ac effaith ei hymchwilwyr.

400 x 260

Lluniau

Hon yw'r unig gystadleuaeth o'i math;  mae'n agored i ymchwilwyr ym mhob pwnc ac mae'r pwyslais ar adrodd hanes yr ymchwil, yn ogystal â chreu llun trawiadol.

Ffurfiwyd panel o feirniaid proffil uchel ar gyfer y gystadleuaeth, gan gynnwys Dr Gail Cardew, Athro Gwyddoniaeth, Diwylliant a Chymdeithas y Sefydliad Brenhinol.

The Royal Institution logoMeddai sylfaenydd y gystadleuaeth, Dr Richard Johnston, sy'n uwch-ddarlithydd mewn gwyddor deunyddiau ym Mhrifysgol Abertawe,  

“Mae'n bleser mawr gennym gael y cyfle hwn i ddangos gwaith ymchwil Abertawe yng nghanol Llundain, yn un o sefydliadau ymchwil mwyaf blaenllaw'r byd.  Mae'n gyfle i ni rannu harddwch ac amrywiaeth yr ymchwil a wneir yma ym Mhrifysgol Abertawe â chynulleidfa eang iawn.

Mae Ymchwil fel Celf yn gyfle i ymchwilwyr ddatgelu eu straeon personol, eu dynoliaeth, eu hysbrydoliaeth a'u hemosiynau.  Gall hefyd fod yn ffordd o gyflwyno eu proses ymchwilio a sut brofiad yw bod yn ymchwilydd; mae'n annog deialog ac yn dileu rhwystrau rhwng prifysgolion a'r byd ehangach."

Dywedodd Yr Athro Gail Cardew, Cyfarwyddwr Gwyddoniaeth ac Addysg y Sefydliad Brenhinol:

"Yn un o feirniaid y gystadleuaeth Ymchwil fel Celf, roeddwn i'n teimlo y dylai mwy o bobl gael cyfle i weld y delweddau. Mae rhai ohonynt yn drawiadol ynddynt eu hunain, ond mae harddwch hefyd yn y ffaith eu bod wedi'u cyfuno â naratif sy'n esbonio'r gwaith ac yn ei osod yn ei gyd-destun."

"Y canlyniad yw casgliad o ddelweddau sydd ag apêl y tu hwnt i'r cylch gwyddonol arferol. Mae pleser mawr yn aros ymwelwyr i'r Sefydliad yn ystod y mis nesaf, yn sicr."

Mae'r Sefydliad Brenhinol yn enwog hefyd am ei ddarlithoedd Nadolig, a gychwynnwyd gan Michael Faraday ym 1825, ac erbyn hyn, am ei sianel fideo wyddonol, www.richannel

  • Cynhelir yr arddangosfa o 1 Chwefror tan 2 Mawrth.
  • Y cyfeiriad yw 21 Albemarle Street, Llundain W1S 4BS.
  • Mae'r adeilad ar agor i'r cyhoedd o ddydd Llun i ddydd Gwener. Mae mynediad yn rhad ac am ddim.

Mwy o wybodaeth am gystadleuaeth Ymchwil fel Celf, gan gynnwys lluniau a fideo

Panel beirniaid Ymchwil fel Celf 2015

  • Yr Athro Gail Cardew - Athro Gwyddoniaeth, Diwylliant a Chymdeithas y Sefydliad Brenhinol
  • Flora Graham - Golygydd Digidol NewScientist.com
  • Yr Athro John Womersley - Prif Swyddog Gweithredol y Cyngor Cyfleusterau Gwyddoniaeth a Thechnoleg a bwrdd gweithredol Cynghorau Ymchwil y DU
  • David Hastie, Cyfarwyddwr Celf ar Draws y Ddinas a LOCWS Rhyngwladol

600 x 450

Ynglŷn â'r Sefydliad Brenhinol

Sefydlwyd y Sefydliad Brenhinol ym mis Mawrth 1799 a'i ddiben ers y cychwyn cyntaf oedd annog pobl i feddwl yn ddyfnach am ryfeddodau a dibenion gwyddoniaeth. Yn gartref i wyddonwyr o fri megis Michael Faraday, Humphry Davy a Dorothy Hodgkin, mae ei ddarganfyddiadau wedi helpu i lunio'r byd modern a, dwy ganrif ar ôl ei sefydlu, mae'n parhau i arwain y ffordd o ran annog y cyhoedd i ymddiddori mewn gwyddoniaeth.

Heddiw, mae'n parhau â'i genhadaeth fel elusen gofrestredig sy'n darparu addysg wyddonol a gweithgareddau treftadaeth i bobl o bob oed a chefndir ledled y DU a'r byd.

Mae'r gweithgareddau hyn yn cynnwys y DARLITHOEDD NADOLIG sy'n fyd-enwog; sgyrsiau cyhoeddus gan rai o feddylwyr mwyaf y byd yn ei ddarlithfa hanesyddol; rhaglen genedlaethol o ddosbarthiadau meistr mewn mathemateg, peirianneg a chyfrifiadureg ar gyfer pobl ifanc; gweithdai gwyddoniaeth ymarferol yn ei Ganolfan Gwyddonwyr Ifanc; animeiddiadau a ffilmiau gan ei Sianel Ri arobryn a gweithgarwch cynnal ei dreftadaeth wyddonol drwy Gasgliad ac Archifau Amgueddfa Michael Faraday

600 x 411