Yr actor Celyn Jones i arwain seremoni wobrwyo Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas

Y Cymro Celyn Jones, sy’n adnabyddus am ei bortread o Dylan Thomas yn y ffilm Set Fire to the Stars, fydd yn arwain seremoni wobrwyo Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas.

Celyn JonesCynhelir y seremoni yn y Neuadd Fawr ar Gampws y Bae, campws newydd Prifysgol Abertawe, am 1.30pm ar Ddydd Dylan, 14 Mai 2016.

Lansiwyd Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas yn 2006, ac mae'n un o'r gwobrau sydd â’r bri mwyaf i ysgrifenwyr ifanc. Nod y wobr yw hybu dawn greadigol amrwd ledled y byd. Mae'n dathlu ac yn meithrin rhagoriaeth lenyddol ryngwladol.

Mae’r seremoni wobrwyo ar agor i’r cyhoedd am y tro cyntaf eleni, a cheir darlleniadau gan yr awduron o’u gwaith, a cherddoriaeth byw gan y grŵp jazz-gwerin, Burum. Mae tocynnau ar gael am £8/ £6, sy’n cynnwys mynediad i’r seremoni a lluniaeth yn y derbyniad.

Ym mis Mawrth, cytunodd y panel beirniadu ar y chwe chyfrol sydd wedi cyrraedd y rhestr fer ar ôl dwy awr a hanner o drafod. Wedi’i gadeirio gan yr Athro Dai Smith o Brifysgol Abertawe, mae’r panel yn cynnwys Sarah Hall (awdur) yr Athro Kurt Heinzelman (bardd) Phylida Lloyd (cyfarwyddwr ffilm a theatr), Kamile Shamise (awdur), a’r Athro Owen Sheers (awdur, bardd a dramodydd).

 

Y rhestr fer:

  • Claire-Louise Bennett Pond (Fitzcarraldo Editions)
  • Tania James), The Tusk that Did the Damage, (Harvill Secker [UK] / Alfred A. Knopf [US])
  • Frances Leviston, Disinformation, (Picador)
  • Andrew McMillan, Physical, (Jonathan Cape)
  • Max Porter, Grief is the Thing with Feathers, (Faber & Faber)
  • Sunjeev Sahota, The Year of the Runaways, (Picador)

Caiff y Wobr gwerth £30,000 ei dyfarnu i'r gwaith llenyddol gorau sydd wedi'i gyhoeddi neu ei gynhyrchu yn Saesneg, wedi’i ysgrifennu gan awdur 39 oed neu iau. Gall y cystadleuwyr gyflwyno nofel, drama, straeon byrion neu farddoniaeth.

Meddai Dai Smith, cadeirydd y panel beirniadu: “Wedi 2.5 awr o drafodaethau bywiog, roedd y beirniaid â’r dasg anodd o ddewis 6 darn o waith i fynd ymlaen at y rhestr fer o faes eithriadol o uchel. Does dim angen dweud, felly, bod y dewis terfynol, wedi’i gytuno’n unfrydol, yn dangos casgliad o ffurf, genre a chyflawniad syfrdanol gan ysgrifenwyr mor ifanc. Mae’r rhestr fer yn dal sylw, yn eclectig ac yn hollol egnïol.”

Am docynnau i’r seremoni wobrwyo, cliciwch yma, neu ffoniwch swyddfa docynnau’r Neuadd Fawr 01792 604900.