SAS Lettings y Brifysgol yn ennill Asiant Gosod y Flwyddyn: Cymru (yn ôl pleidlais tenantiaid)

Mae Gwasanaethau Llety Myfyrwyr Prifysgol Abertawe (SAS) wedi cael eu henwi'n Enillydd Gwobr Aur ESTA (Asiantaethau Gwerthu a Gosod Tai) 2016 am Asiant Gosod y Flwyddyn: Cymru (yn ôl pleidlais Tenantiaid).

ESTAsSteve Daniels yw Rheolwr SAS Lettings, a sefydlwyd fel menter ar y cyd rhwng Gwasanaethau Preswyl y Brifysgol ac Undeb y Myfyrwyr er mwyn helpu myfyrwyr i ddod o hyd i lety addas o safon yn y sector preifat.

Meddai, "Roedd yn anrhydedd gennym fynd i seremoni wobrwyo ESTA a derbyn y wobr hon gan y diwydiant, sef Asiant Gosod y Flwyddyn: Cymru, ar ran tîm ymroddedig ac ymrwymedig SAS Lettings.  Mae'r wobr hon yn enwedig o bwysig i ni gan mai ein tenantiaid - ein myfyrwyr - sydd wedi pleidleisio amdani.

"Mae'n rhoi boddhad mawr gwybod bod myfyrwyr yn gwerthfawrogi gwaith caled ac ymroddiad y staff yma. Mae ennill ESTA yn dangos ein hymrwymiad i wasanaeth cwsmeriaid o'r safonau uchaf.

"Mae nifer y cwmnïau adnabyddus a sefydledig a oedd yn bresennol yn y seremoni wobrwyo'n dyst i bwysigrwydd y gwobrau. Rydym yn hynod falch o gynrychioli'r Brifysgol a'n myfyrwyr yn y digwyddiad ac roedd ennill yn goron ar y cyfan.

"Edrychwn ymlaen at geisio efelychu'n llwyddiant eto yn 2017."

I gael rhagor o wybodaeth am wobrau ESTA, ewch i http://www.theestas.com/, ac am wybodaeth am SAS Lettings, ewch i http://www.swansea.ac.uk/cy/llety/gwasanaethaulletymyfyrwyr/.


Llun: Yn y llun, o'r chwith i'r dde: Ann Williams (SAS), Steve Daniels (Rheolwr SAS), cynrychiolydd ESTA yn cyflwyno'r wobr, a Carl Palla (SAS).