Refferendwm yr Undeb Ewropeaidd; beth mae'n ei olygu i Gymru? Campws y Bae, 17 Mehefin 2016

Gydag ychydig yn llai nag wythnos i fynd tan i'r Deyrnas Unedig bleidleisio p'un ai y dylem barhau fel aelod o'r Undeb Ewropeaidd ai peidio, bydd Prifysgol Abertawe yn dod ag arbenigwyr at ei gilydd o fyd diwydiant a'r byd academaidd i rannu eu gwybodaeth a'u profiad o'r Undeb Ewropeaidd a beth mae'r refferendwm yn ei olygu i Gymru.

Refferendwm UE

Mae'r digwyddiad am ddim ac yn agored i bawb; o fusnesau a chydweithwyr academaidd i bawb yn y gymuned leol. Bydd ar ffurf cyfres o gyflwyniadau cryno yn rhoi golwg ar hanes pam yr ymunodd y Deyrnas Unedig â'r Undeb Ewropeaidd yn wreiddiol hyd heddiw, a'r rhesymau a'r amheuon ynghylch parhau yn yr Undeb Ewropeaidd.

Bydd y cynadleddwyr yn clywed gan ein myfyrwyr am bwysigrwydd pleidleisio a chan fusnesau yn y sector meddygaeth yng Nghymru sy'n gweithio gyda phartneriaid o Ewrop. Bydd yn cloi drwy edrych ar debygoliaeth canlyniad y refferendwm, ar sail ymchwil ystadegol diweddaraf Prifysgol Abertawe.

Cyn y cyflwyniadau, caiff y cynadleddwyr gyfle i fynd ar daith o gampws newydd sbon Prifysgol Abertawe, Campws y Bae, a'r oriel ‘Ymchwil ar ffurf Celf’, sy'n arddangos ystod eang o ymchwil a gynhaliwyd yn y Brifysgol gydag ariannu a phartneriaid o'r Undeb Ewropeaidd a'r tu allan iddo.

Bydd yr Athro Martin Stringer, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe a chadeirydd y digwyddiad:

“Fel Prifysgol rydym mewn safle breintiedig, oherwydd gallwn dynnu ar y sylfaen wybodaeth eang yn y Brifysgol a'r tu allan iddi. Mae hyn wedi galluogi i ni gynnal digwyddiad ar gyfer rhanddeiliaid lleol ar draws Cymru i edrych ar nifer o faterion allweddol a manteision ac anfanteision parhau yn yr Undeb Ewropeaidd mewn digwyddiad addysgiadol a hwylus.”

Cynhelir y digwyddiad hwn cyn darlledu dadl yn fyw ar y teledu ar BBC One Wales am 9pm gyda Huw Edwards yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe

Pryd: 14.00 - 18.00, Mehefin 17, 2016

Lle: 049, Y Neuadd Fawr, Campws y Bae

I gofrestru: Cliciwch yma

Agenda:

Amser

Teitl

Siaradwr

Lleoliad

14:00-15:00

Cofrestru a Lluniaeth

 

Arddangosfa Ymchwil ar ffurf Celf: Arddangos prosiectau a ariannwyd gan yr Undeb Ewropeaidd a thrwy arianwyr eraill

14:10-14:45

 

Ôl troed yr Undeb Ewropeaidd ar Brifysgol Abertawe; taith o Gampws y Bae

Swyddog Marchnata Datblygu'r Campws

Campws y Bae

15:00

Croeso i Brifysgol Abertawe

 

Yr Athro Martin Stringer, Dirprwy Is-ganghellor ar gyfer Gwasanaethau Academaidd

Darlithfa 049, Y Neuadd Fawr

15:10

Sut fyddai BREXIT yn effeithio ar yr economi leol yng Nghymru

Athro  David Blackaby

Darlithfa 049, Y Neuadd Fawr

15:35

1. Astudiaeth Achos Horizon 2020: Datblygu triniaethau personoledig ar gyfer cleifion canser gyda phartneriaid o'r Undeb Ewropeaidd

 

2. Sut mae'r Undeb Ewropeaidd wedi helpu i gyflymu datblygu cyffuriau drwy gysoni  deddfwriaeth meddygaeth

Matthew Lakelin, TrakCel Cyf.

Darlithfa 049, Y Neuadd Fawr

16:00

Neges gan ein myfyrwyr:

“Pam bod angen i bobl ifanc bleidleisio”

Fideos Undeb y Myfyrwyr Prifysgol Abertawe

Darlithfa 049, Y Neuadd Fawr

16:25

Pam ymunodd Prydain â'r Undeb Ewropeaidd yn y lle cyntaf – rhesymau ac amheuon

Athro  Jonathan Bradbury

Darlithfa 049, Y Neuadd Fawr

16:50

Y dadleuon o blaid ac yn erbyn bod yn yr Undeb Ewropeaidd nawr

Robert Bideleux

Darlithfa 049, Y Neuadd Fawr

17:15

Llywodraethu a chyfreithlondeb bod yn yr Undeb Ewropeaidd

Dion Curry

Darlithfa 049, Y Neuadd Fawr

17:35

Tebygoliaeth pleidlais 'mewn' neu 'allan'

Dr Matt Wall

Darlithfa 049, Y Neuadd Fawr