Prifysgol Abertawe yn derbyn cyfran o fuddsoddiad gwerth £167 miliwn mewn hyfforddiant doethurol

Heddiw, mae'r Gweinidog Prifysgolion a Gwyddoniaeth, Jo Johnson, wedi cyhoeddi dau fuddsoddiad sylweddol, mewn ymchwil gwyddoniaeth a pheirianneg, gwerth £204 miliwn.

‌Mae Prifysgol Abertawe yn un o 40 prifysgol yn y DU a fydd yn rhannu £167 miliwn at ddiben cefnogi hyfforddiant doethurol dros ddwy flynedd, a chaiff £37 miliwn ei fuddsoddi er mwyn datblygu sgiliau graddedigion ynghyd â'r cyfarpar a'r cyfleusterau arbenigol a fydd yn sicrhau bod ymchwil Technolegau Cwantwm y DU ar flaen y gad yn y maes.

Cyhoeddodd y Gweinidog y newyddion yn ystod ymweliad â Phrifysgol Rhydychen, lle cyfarfu ag academyddion sy'n gweithio yng Nhanolfan Technolegau Cwantwm  Networked Quantum Information Technologies (NQIT), a arweinir gan yr Athro Ian Walmsley, un o bedair canolfan sy'n rhan o Raglen Genedlaethol Technolegau Cwantwm y DU sy'n werth £270 miliwn.

Swansea University researcher Daw'r cyllid ar gyfer hyfforddiant doethurol o'r Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol (EPSRC) sydd wedi newid y ffordd y dyrennir cyllid drwy ei Bartneriaethau Hyfforddiant Doethurol.

Bydd cyllid gan y partneriaethau hyn yn cefnogi myfyrwyr yn ystod y blynyddoedd academaidd sy'n dechrau ym mis Hydref 2016 a 2017. Cyflwynwyd y newidiadau er mwyn rhoi mwy o sicrwydd i sefydliadau a mwy o amser i gynllunio eu rhaglenni Partneriaeth Hyfforddiant Doethurol.

Rhennir y cyllid Technolegau Cwantwm rhwng tair Canolfan Hyfforddiant a Sgiliau Cwantwm mewn Peirianneg Systemau Cwantwm a saith pecyn buddsoddiad cyfalaf strategol. Bydd y Canolfannau yn derbyn £12 miliwn a dyrennir £25 miliwn drwy gyfalaf.

Meddai Jo Johnson, Gweinidog Prifysgolion a Gwyddoniaeth, "Rydym yn ymrwymedig i sicrhau rôl y Deyrnas Unedig fel arweinydd y byd ym maes gwyddoniaeth ac arloesi, ac mae cefnogi  gwaith hollbwysig gwyddonwyr ym Mhrifysgol Abertawe yn rhan allweddol o hyn. Bydd dyrannu £1,300,216 i Abertawe yn eu galluogi i dderbyn rhagor o fyfyrwyr doethurol er mwyn cynnal eu hymchwil mwyaf addawol, gan arwain at ddarganfyddiadau newydd a phartneriaethau masnachol. Yn ogystal, bydd yn rhoi cyfle i ragor o fyfyrwyr astudio am PhD, gan gynyddu sgiliau lefel uchel a chefnogi swyddi a thwf."

Ychwanegodd yr Athro Steve Wilks, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, "Mae'r cyhoeddiad y bydd Prifysgol Abertawe yn derbyn cyllid o gronfa partneriaeth hyfforddiant doethurol y Cyngor Ymchwil Peirianneg a'r Gwyddorau Ffisegol yn newyddion gwych ac yn cydnabod ein statws ymysg y 30 sefydliad ymchwil gorau yn y DU. Bydd yr arian hwn yn caniatáu i ni hyfforddi a buddsoddi yn y genhedlaeth nesaf o ymchwilwyr mewn meysydd arloesol mor amrywiol â gwrthfater a thechnolegau cwantwm mewn gofal iechyd, i ddylunio'r car uwchsonig, Bloodhound, a dyfeisiau ffotofoltäig."

Mae'r cyllid yn rhan o ymrwymiad parhaus gan y Llywodraeth i wyddoniaeth yn y DU, a fydd yn golygu buddsoddi swm digyffelyb o £6.9 biliwn mewn labordai a chyfarpar gwyddoniaeth hyd at 2021, a diogelu'r gyllideb gwyddoniaeth ar £4.7 biliwn y flwyddyn, mewn termau real, am weddill oes y senedd hon.