Noson Gwybodaeth am Astudiaethau Ôl-raddedig y Brifysgol

Bydd Prifysgol Abertawe'n cynnal Noson Gwybodaeth i Ôl-raddedigion o 5pm tan 7pm nos Iau, 5 Mai ar Gampws Parc Singleton.

PostgradInfoEveMae'r Noson Gwybodaeth i Ôl-raddedigion yn ddigwyddiad anffurfiol sy'n cynnig cyfle i ddysgu mwy am astudiaethau ôl-raddedig ym Mhrifysgol Abertawe.

Bydd staff o saith Coleg ac Ysgol Academaidd y Brifysgol ar gael i drafod cyrsiau ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil. Bydd cyfle i gael cyngor arbenigol ar wneud cais ac ariannu hefyd.

Mae'r Brifysgol yn cynnig cyrsiau ôl-raddedig ym mhob maes pwnc ac mae nifer o ysgoloriaethau a bwrsariaethau ar gyfer cyrsiau ôl-raddedig a addysgir ac ymchwil.

Meddai Dr Jenny Clarke, Rheolwr Recriwtio Myfyrwyr Ôl-raddedig Prifysgol Abertawe, "Gallai cymhwyster ôl-raddedig eich helpu i amlygu eich hun, i gynyddu'ch enillion ac i ddod o hyd i swydd ar lefel broffesiynol neu reoli.

"Gall cyrsiau ôl-raddedig fod yn ffordd ddelfrydol o newid gyrfa hefyd, gyda nifer o gyrsiau nad oes angen unrhyw brofiad blaenorol yn y maes pwnc ar eu cyfer.

"Mae ein Noson Gwybodaeth i Ôl-raddedigion yn gyfle gwych i siarad â staff mewn digwyddiad hwylus am y cyfleoedd ôl-raddedig sydd ar gael ym Mhrifysgol Abertawe."

Am ragor o wybodaeth ac i gadw lle, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/ol-raddedig/diwrnodagored.