Llyfr y Flwyddyn 2016: Llwyddiant i Dr Jasmine Donahaye

Ar nos Iau 21 Gorffennaf, cyhoeddodd Llenyddiaeth Cymru mai Dr Jasmine Donahaye, yw enillydd Gwobr Ffeithiol Greadigol Saesneg y Brifysgol Agored yng Nghymru gyda’i chofiant Losing Israel (Seren).

Dr Jasmine Donahaye Mae Dr Donahaye yn Athro Cyswllt Ysgrifennu Creadigol yn yr Adran Iaith a Llenyddiaeth Saesneg ym Mhrifysgol Abertawe.

Mae Losing Israel yn gyfrif cynhyrfus a gonest sy'n pontio ysgrifennu teithio, ysgrifennu natur ac atgofion. Drwy sefyllfa bersonol yr awdur, archwilia Losing Israel gysylltiadau pwerus pobl i leoedd ac i storïau cenedlaethol dadleuol. Gan symud rhwng Cymru ac Israel, ceisia Dr Donahaye ddygymod â'i theimladau gwrthdrawiadol sydd wedi'u gwreiddio mewn hanes teulu anodd a chariad at adar Israel, a gofynna gwestiynau am famwlad a pherthyn, ac am bŵer storïau i lunio tirwedd. A hithau'n wyliwr adar hyd oes, defnyddia Dr Donahaye adar yn Israel, Palestina a'i chartref yng Nghymru i ddarparu trosiad cyswllt annisgwyl a diddorol ar draws themâu amrywiol y llyfr.

Losing Israel - Dr Jasmine Donahaye Cyhoeddwyd yr enillwyr mewn seremoni wobrwyo a gynhaliwyd yn The Redhouse, Merthyr Tudful yng nghwmni beirniaid y gystadleuaeth, awduron y rhestr fer a’u gwesteion, cyhoeddwyr, partneriaid Llenyddiaeth Cymru ac aelodau o’r cyhoedd.

Beirniaid y llyfrau Saesneg eleni yw’r Athro Tony Brown o Brifysgol Bangor, golygydd gyda The Bookseller Caroline Sanderson, a Chyfarwyddwr Yr Ymddiriedolaeth Genedlaethol yng Nghymru Justin Albert.

Dywedodd Lleucu Siencyn, Prif Weithredwr Llenyddiaeth Cymru: “Llongyfarchiadau gwresog i holl enillwyr Gwobr Llyfr y Flwyddyn 2016. Cafwyd noson arbennig yma ym Merthyr a braint oedd cael dathlu talentau llenyddol Cymru yng nghwmni’r awduron a’u teuluoedd. Os nad ydych wedi gwneud hynny eisoes, ewch ati i ddarllen y llyfrau; mae gwledd yn eich disgwyl rhwng y cloriau.”

Yn gynharach y mis hwn, ennillodd Losing Israel y wobr am y Llyfr Teithio Gorau yng ngwobrau’r  New Welsh Writing Awards 2016.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Wobr Llyfr y Flwyddyn. 


 Llun Dr Jasmine Donahaye: © Sioned a Nia