Llwyddiant Peirianneg yn Nhabl Prifysgolion y Byd QS fesul Pwnc

Mae Prifysgol Abertawe wedi croesawu'r newyddion bod ei disgyblaethau Peirianneg ymhlith y gorau yn y byd o hyd yn ôl yr arbenigwyr data addysg uwch, QS, yn Nhabl Prifysgolion y Byd fesul Pwnc 2016.

Mae Peirianneg Sifil a Strwythurol wedi cadw'i le ymhlith safleoedd 151-200 ers y llynedd, ac mae Peirianneg Fecanyddol, Awyrenneg a Gweithgynhyrchu wedi cyrraedd y 200 uchaf eleni, i fyny o fod ymhlith y 250 uchaf y llynedd. Mae Mathemateg hefyd yn y safleoedd, ymhlith y 350 uchaf.

QS Subject by Rankings - Civil and Structural Engineering badgeMeddai'r Athro Hilary Lappin-Scott, yr Uwch Ddirprwy Is-ganghellor (Ymchwil a Chydnabyddiaeth Allanol), "Rydym yn hynod falch o weld bod Abertawe yng nghwmni sefydliadau gorau'r byd unwaith eto, gyda'n disgyblaethau Peirianneg ymhlith y 200 uchaf, a Mathemateg hefyd yn gwneud yn eithriadol o dda yn Nhabl Prifysgolion y Byd QS fesul Pwnc eleni. Mae degau o filoedd o sefydliadau ledled y byd, felly mae cyrraedd safleoedd mor uchel â hyn yn llwyddiant aruthrol i'r pynciau. Mae'n anfon neges amlwg bod Abertawe'n darparu addysg o safon fyd-eang i'w myfyrwyr.

"Mae'r canlyniad hwn, yn ogystal â chyrraedd 400 uchaf The Times Higher Education a Thabl Prifysgolion y Byd QS yn 2015; ein 5 Seren yn y system graddio ansawdd a gydnabyddir yn fyd-eang, QS Stars, yn 2015; a nifer o dablau cynghrair ac arolygon annibynnol eraill yn y Deyrnas Unedig ar gyfer bodlonrwydd cyffredinol myfyrwyr (10 uchaf, NSS), cyflogadwyedd (20 uchaf, The Times) a rhagoriaeth ymchwil (30 uchaf, REF 2014); oll yn cadarnhau bod Prifysgol Abertawe'n parhau ar i fyny, gan gyflym ennill enw da am ragoriaeth ryngwladol."

Mae agor Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi'r Bae newydd y Brifysgol ym mis Medi 2015, sy'n gartref i'r Coleg Peirianneg ac wedi'i gynllunio i fanteisio ar ei arbenigedd ymchwil a chydweithio â chwmnïau mawr, gan gynnwys Rolls-Royce a Tata Steel, wedi ymestyn cyrhaeddiad rhyngwladol y sefydliad ymhellach fyth. Ystyrir y datblygiad fel un o'r prosiectau economi wybodaeth mwyaf yn y Deyrnas Unedig, ac yn un o'r pump mwyaf yn Ewrop.

"Mae Campws y Bae yn caniatáu i ni ymestyn ein partneriaethau strategol rhyngwladol cynyddol, gan ddod â'r meddyliau academaidd gorau at ei gilydd i gyfnewid syniadau ac i hwyluso ymchwil ar y cyd sy'n arwain y ffordd yn fyd-eang, gan hefyd ddarparu cyfleoedd i'w cenfigennu ar gyfer symudedd myfyrwyr i weithio neu astudio dramor gyda chefnogaeth 100 o brifysgolion partner ledled y byd. Fel y gwelwn, mae'r canlyniadau'n dechrau hidlo i ragor o lwyddiant mewn tablau cynghrair rhyngwladol," ychwanegodd yr Athro Lappin-Scott.