Lansio ardal newydd i fyfyrwyr Prifysgol Abertawe yn Stadiwm Liberty

Bydd y Gweilch yn lansio ardal newydd sbon i fyfyrwyr yn y Stadiwm Liberty ar y cyd â Phrifysgol Abertawe yn y gêm gynghrair Guinness PRO12 yn erbyn Dreigiau Casnewydd Gwent y mis hwn.

Bydd y gêm y mae mawr ddisgwyl amdani yn nodi dechrau menter newydd, y'i nod yw dod â thîm y rhanbarth; ei bartner masnachol hirdymor, Prifysgol Abertawe; a'r myfyrwyr yn agosach at ei gilydd nag erioed o'r blaen, gan ddarparu profiad unigryw wedi'i deilwra'n arbennig ar ddiwrnodau gêm.

Mae'r Brifysgol a'r Gweilch eisoes yn mwynhau cysylltiadau masnachol, ymchwil a chwaraeon agos, ac enw Eisteddle'r Gorllewin y Stadiwm Liberty yw Swansea University Stand, yn dilyn cytundeb pwysig rhwng y ddau sefydliad.

Liberty Stadium West Stand

 

 

 

 

 

 

 

 Eisteddle Prifysgol Abertawe yn Stadiwm Liberty  

Gyda nawdd y Brifysgol i'r stadiwm yn galluogi iddi ddarparu cynnig arbennig ar gyfer tocyn tymor i'w myfyrwyr, bydd yr ardal i fyfyrwyr yn dechrau yn y gêm yn erbyn y Dreigiau ac yn weithredol mewn pum gêm bwysig yn ystod y tymor, gan roi profiad bywiog a hwylus ar ddiwrnodau gêm i gymuned fawr y myfyrwyr, y mae ganddi gysylltiadau cryf eisoes â Chlwb Rygbi'r Gweilch.

Ospreys logoMeddai Huw Warren, Rheolwr Masnachol Clwb Rygbi'r Gweilch, “Mae'r ardal newydd hon i fyfyrwyr yn ddatblygiad cyffrous – mae'n wahanol i unrhyw beth a geisiwyd yn rygbi Cymru o'r blaen, ac mae'n bosib drwy fuddsoddiad sylweddol Prifysgol Abertawe yn y Stadiwm Liberty ac yn y Gweilch.

“Mae gennym weledigaeth strategol hirdymor ar gyfer ein partneriaeth â'r Brifysgol, ac mae'r datblygiad hwn yn rhan bwysig ohoni, a bydd gwella'r awyrgylch yn ystod gemau yn gwella profiad yr holl gefnogwyr.

“Mae pawb yn llawn cyffro ynghylch dechrau'r fenter newydd hon a'i photensial i ddatblygu i fod yn rhywbeth arbennig iawn, nid y tymor hwn yn unig, ond yn yr hirdymor hefyd, ac rydym yn hynod ddiolchgar i Brifysgol Abertawe a'r Stadiwm Liberty am ein galluogi i'w rhedeg.”

Bydd gan yr ardal i fyfyrwyr amserlen lawn o adloniant yn canolbwyntio ar fyfyrwyr, a fydd yn creu synnwyr o achlysur ym hob un o'r pum gêm a ddewiswyd, ac yn ei dro, bydd hyn yn gwella profiad cyffredinol yr holl wylwyr ar ddiwrnodau'r gemau.

Richard Lancaster Meddai Richard Lancaster (chwith), Pennaeth Chwaraeon ac Ymgysylltu Corfforaethol Prifysgol Abertawe, “Mae lansio'r ardal i fyfyrwyr yn hwyrach y mis hwn o ganlyniad i waith caled pawb er mwyn cyrraedd y cam hwn. Mae hyn wedi bod yn bosib oherwydd perthynas gref y Brifysgol â'r Gweilch, a hefyd gyda'r Stadiwm a Chlwb Pêl-droed Dinas Abertawe – ni fyddai'r fenter wedi cyrraedd y cam hwn heb eu cefnogaeth.

“Mae'r Stadiwm Liberty yn lleoliad gwych, a phan fo torf fawr yno mae'r awyrgylch yn gwbl wahanol, gan ei wneud yn un o'r theatrau chwaraeon gorau. Rydym yn sicr wedi mwynhau defnyddio'r stadiwm ar gyfer digwyddiadau'r Brifysgol megis Farsiti Cymru, sy'n gofiadwy oherwydd yr awyrgylch. Bydd yr ardal i fyfyrwyr yn sicr yn creu awyrgylch ac yn gwneud i'r lle deimlo'n wahanol yn ystod y pum gêm pan fydd yn weithredol. Bydd yn ardderchog i'n myfyrwyr deimlo'n rhan o'r Gweilch, ac ar ben hynny rydym yn siŵr y bydd cefnogwyr y Gweilch yn mwynhau cyfraniadau'r myfyrwyr.”

Ychwanegodd Huw Warren bod yr ardaloedd i fyfyrwyr yn un ffordd ymhlith nifer y mae'r Gweilch yn ceisio gwella profiad diwrnod gêm yn y Liberty.

Meddai “Rydym bob amser yn ymdrechu i wella popeth a wnawn. “Ar hyn o bryd rydym yn adolygu ein rhaglen gyfan ar gyfer diwrnodau gemau, a byddwn yn rhoi nifer o fentrau a syniadau ar waith er mwyn i gefnogwyr y Gweilch o bob oedran fwynhau diwrnod allan ardderchog o'r eiliad maent yn cyrraedd y Stadiwm Liberty tan iddynt adael.”