Grief is the Thing with Feathers sy’n cipio Gwobr Ryngwladol Dylan Thomas mewn partneriaeth â Phrifysgol Abertawe

Cyhoeddwyd heddiw, dydd Sadwrn 14 Mai, mai Grief is the Thing with Feathers gan Max Porter sydd wedi ennill y degfed Wobr Ryngwladol Dylan Thomas, sydd werth £30,000.

Wedi’i gyhoeddi gan Faber & Faber, Grief is the Thing with Feathers yw llyfr gyntaf Max Porter – yn rhannol nofel fer, yn rhannol chwedl bolyffonig, yn rhannol draethawd ar alar.

Meddai’r Athro Dai Smith, cadeirydd y beirniaid: “Mae Max Porter, teimlai’r beirniaid, yn cymryd y nodweddion cyffredin o alar, y trallod o farwolaeth, colli anwyliaid, y pethau fydd pob un ohonom yn eu profi ac yn trawsnewid y cyffredin drwy gamp ryfeddol o ryddiaith ddychmygol, ond rhyddiaith sy’n trosi i farddoniaeth ac allan eto. Mae’r modd y mae’n chwarae gyda’r ffigwr archdeipaidd o’r Crow yn syfrdanol a hudolus.”

Max Porter

Wedi'i hysbrydoli gan Crow, y casgliad o gerddi gan Ted Hughes, mae Grief is the Thing with Feathers yn stori am ddau fachgen ifanc sy'n wynebu tristwch annioddefol wedi marwolaeth sydyn eu mam. Mae eu tad, ysgolhaig Ted Hughes a rhamantydd aflêr, yn dychmygu dyfodol o ymwelwyr da eu bwriad a gwacter. Yn yr eiliad hon o anobaith, daw Brân i ymweld â nhw - gwrthwynebydd, castiwr, iachawr, gwarchodwr plant. Tynnir yr aderyn sentimental hwn at y teulu galarus a bygythia aros tan nad oes ei angen arnynt mwyach. Wrth i'r wythnosau droi'n fisoedd ac mae poen y golled yn ildio i atgofion, mae'r uned fach o dri yn dechrau gwella.

Cyflwynwyd y wobr gwerth £30,000 i Max Porter mewn seremoni wobrwyo yn Neuadd Fawr Prifysgol Abertawe ar Gampws y Bae. 

Dylan Thomas Heddiw, 14 Mai, yw Dydd Dylan, diwrnod rhyngwladol i ddathlu bywyd a gwaith y bardd enwog Dylan Thomas, a gynhelir yn flynyddol. Dyma ddyddiad darllediad cyntaf y ddrama Under Milk Wood a berfformiwyd yn wreiddiol ar lwyfan 92Y The Poetry Center, Efrog Newydd yn 1953.

Eleni yw dengmlwyddiant y Wobr, sydd yn cael ei ddyfarnu i'r darn gorau o waith wedi'i gyhoeddi'n Saesneg, sydd wedi'i ysgrifennu gan awdur 39 oed neu iau. Ers ei sefydlu yn 2006, mae'r Wobr yn cael ei hystyried yn un o'r anrhydeddau sydd â'r bri mwyaf i ysgrifenwyr ifanc.

Yn ogystal â’r Athro Dai Smith, roedd y panel hefyd yn cynnwys Sarah Hall (awdur) yr Athro Kurt Heinzelman (bardd) Phylida Lloyd (cyfarwyddwr ffilm a theatr), Kamile Shamise (awdur), a'r Athro Owen Sheers (awdur, bardd a dramodydd).

Yn ogystal â Max Porter, roedd y rhestr fer yn cynnwys:

  • Claire-Louise Bennett, Pond, (Fitzcarraldo Editions)
  • Tania James, The Tusk that Did the Damage, (Harvill Secker)
  • Frances Leviston, Disinformation, (Picador)
  • Andrew McMillan, Physical, (Jonathan Cape)
  • Sunjeev Sahota, The Year of the Runaways, (Picador)