Cyrchfan Digidol: Creu Gwerth a Gwella Bywydau: 1 Mawrth 2016 - Dydd Gŵyl Dewi, Brwsel

Mae'n bleser gan Brifysgol Abertawe gyhoeddi y bydd yr Athro Steve Chan, ynghyd â Robert Madelin, Uwch Ymgynghorydd ar Arloesi i Lywydd y Comiswn, Jean-Claude Juncker, a chyn Gyfarwyddwr Cyffredinol Cyfarwyddiaeth Gyffredinol CONNECT, yn aelodau panel o arbenigwyr ac ymysg y siaradwyr yn y digwyddiad hwn a gynhelir Ddydd Gŵyl Dewi ym Mrwsel.

Mae'n bleser gan Brifysgol Abertawe gyhoeddi y bydd yr Athro Steve Chan, ynghyd â Robert Madelin, Uwch Ymgynghorydd ar Arloesi i Lywydd y Comiswn, Jean-Claude Juncker, a chyn Gyfarwyddwr Cyffredinol Cyfarwyddiaeth Gyffredinol CONNECT, yn aelodau panel o arbenigwyr ac ymysg y siaradwyr yn y digwyddiad hwn a gynhelir Ddydd Gŵyl Dewi ym Mrwsel.

Bydd y digwyddiad, a noddir gan Lywodraeth Cymru, "yn ystyried agweddau ar y strategaeth sydd o bwys arbennig i lywodraethau rhanbarthol a lleol, yn benodol, sut mae isadeiledd - gan gynnwys dinasoedd doethach a rhoi band eang cyflym iawn ar waith yn ehangach - yn datblygu. Bydd yn darparu trosolwg o'r Farchnad Sengl Ddigidol a'i heffaith ar ddefnyddwyr a sefydliadau."

Mae'r digwyddiad hwn yn dilyn y gynhadledd lwyddiannus, "Antur mewn Data Mawr", a gynhaliwyd yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe ym mis Ionawr 2016, ac a noddwyd gan Lywodraeth Cymru, lle bu'r Athro Steve Chan yn siaradwr cyweirnod.

Mae Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe yn parhau i ddatblygu ei strategaeth ym maes Data Mawr, a'i huchelgais yw bod yn arweinydd byd-eang yn y maes hwn sy'n datblygu.

Mae Prifysgol Abertawe wrth ei bodd y bydd gan yr Athro Steve Chan rôl arweiniol wrth ddatblygu'r agenda Data Mawr ar gyfer Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe.

Mae'r Athro Steve Chan yn Athro Seiber-ddadansoddeg yn y Ganolfan Gwyddor Rhwydweithiau/Perthnasoedd ym Mhrifysgol Abertawe ac yn Athro Dinasoedd Doethach ar gyfer Planed Ddiogelach a'r Rhyngrwyd o Bethau yn Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe.

Yn ogystal â'r rolau hyn ym Mhrifysgol Abertawe, mae'r Athro Steve Chan yn Athro Anrhydeddus yng Ngholeg Brenhinol y Llawfeddygon yn Iwerddon ac yn Athro Dadansoddeg Gwneud Synnwyr a Delweddu ym Mhrifysgol Hawai'i Pacific.

Astudiodd yr Athro Steve Chan am ei PhD ym Mhrifysgol Abertawe, gan ymchwilio i faes Data Mawr a dadansoddeg ragfynegol. Daeth ei arholwr allanol, yr Athro Andrew Parker (un o arbenigwyr mwyaf blaenllaw'r byd yn y maes), i'r casgliad "ei bod yn amlwg bod yr ymgeisydd wedi treulio amser sylweddol yn perffeithio ei syniadau" a bod "Steve Chan, o bosib, yn gwybod mwy am y maes pwnc nag unrhyw un arall."

Meddai'r Athro Iwan Davies, Uwch Ddirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe,

"Mae'r digwyddiad hwn ym Mrwsel ar Ddydd Gŵyl Dewi yn tanlinellu pwysigrwydd yr agenda yn y cyd-destun Ewropeaidd a rôl yr Athro Steve Chan yn y sector allweddol hwn."

Rhagor o wybodaeth am y digwyddiad