Academi Hywel Teifi, Prifysgol Abertawe, yn noddi pabell lenyddiaeth Gŵyl Tafwyl

Eleni bydd Llenyddiaeth Cymru ac Academi Hywel Teifi yn cyflwyno cyfres o ddigwyddiadau llenyddol i bobl o bob oed ym Mhabell Lenyddiaeth Tafwyl ar 2 a 3 Gorffennaf 2016 yng Nghastell Caerdydd.

Tafwyl

Yn ystod y penwythnos, bydd  yn cyflwyno:

Nid Sianel Gyffredin Mohoni! Hanes Sefydlu S4C

Y ddarlledwraig Beti George yn sgwrsio â Dr Elain Price o Adran y Cyfryngau am ei chyfrol sydd yn dadansoddi a dehongli hanes sefydlu S4C gan edrych ar flynyddoedd cyfnod prawf y sianel. Yn y gyfrol trafodir y sialensiau a wynebwyd wrth gynllunio a chyflwyno gwasanaeth teledu Cymraeg cynhwysfawr, wrth ffurfio polisïau a saernïo cydberthnasau effeithiol gyda darlledwyr a chynhyrchwyr ac hefyd ymateb y gynulleidfa i'r gwasanaeth a'r rhaglenni. Dydd Sul, 1pm


Bylchau 

Y bardd Aneirin Karadog, sy'n fyfyriwr PhD yn Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe yn lansio’i gyfrol newydd o gerddi  ac yn trafod ei waith gyda'r Athro a'r Prifardd Tudur Hallam.  

Dydd Sul, 3pm


CorCenCC – Corpws newydd i’r Gymraeg. Rhowch eich geiriau i ni!

Sgwrs am brosiect arloesol y Corpws Cenedlaethol Cymraeg Cyfoes a fydd yn esbonio nod y prosiect aml-sefydliad £1.8 miliwn a sut gall pobl gyfrannu ato gydag un o arweinwyr y prosiect, Steve Morris, Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe.  

Dydd Sadwrn, 1pm


Gwenallt: Cofiant D. Gwenallt Jones 1899–1968 

Yr Athro a'r Prifardd Alan Llwyd yn sgwrsio am ei gyfrol newydd am fywyd Gwenallt gyda’r Athro Christine James, Adran y Gymraeg, Prifysgol Abertawe, golygydd casgliad cyflawn cerddi'r bardd o Gwm Tawe.  

Dydd Sadwrn, 3pm


Meddai Dr Gwenno Ffrancon, Cyfarwyddwr : “Mae Academi Hywel Teifi yn falch iawn o fedru manteisio ar y cyfle hwn i gydweithio nid yn unig gyda Llenyddiaeth Cymru unwaith eto, ond hefyd, bellach, gyda Tafwyl. Mae hybu a dathlu llenyddiaeth a barddoniaeth Gymraeg yn rhan greiddiol o waith yr Academi ac mae cefnogi cyfle fel hwn i amlygu'r cyfoeth o dalent Cymraeg sydd i'w gael yn bleser pur. Bydd rhywbeth at ddant pawb ym Mhabell Lenyddiaeth Tafwyl.”

I’r llenorion bach bydd Stori a Chân gyda Anni Llyn, Amser Stori Atebol, a sesiwn Na Nel!

I gloi penwythnos llawn dop o arlwy llenyddol gwych bydd Radio Cymru yn cyflwyno Talwrn y Beirdd.

Cliciwch yma am ragor o wybodaeth am Ŵyl Tafwyl.