“Settling international disputes on the law of the sea: trends and challenges”

Coleg y Gyfraith a Throseddeg ar y cyd a'r Ganolfan Gymreig Materion Rhyngwladol

Pedwaredd Ddarlith Flynyddol Cyfraith Ryngwladol

Gan Y Barnwr a'r Athro Rüdiger Wolfrum, Tribiwnlys Rhyngwladol Cyfraith y Môr

I'w dilyn gan sylwadau gan Dr Marco Odello, Prifysgol Aberystwyth, a thrafodaeth agored

Cadeirydd: Yr Athro Volker Roeben

Croeso gan Gwnsler Cyffredinol  Cymru, Theodore Huckle QC, a Syr Emyr Jones Parry

Nos Wener, 27 Tachwedd 2015 am 6pm

Y Deml Heddwch ac Iechyd, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3AP

Noddir y ddarlith ar y cyd gan Ysgolion y Gyfraith Prifysgolion Aberystwyth, Bangor, Bryste, Caerdydd, Gorllewin Lloegr ac Abertawe

Cofrestrwch yn http://lawlecture2015.eventbrite.co.uk. Mae mynediad am ddim.

Rhif Ffôn: 01792 513229

E-bost: e.Jones@abertawe.ac.uk

Traddodir y ddarlith hon yn Saesneg