Prifysgol Abertawe yn ennill cydnabyddiaeth Gwobr Gwesteiwr Effaith Uchel Wythnos Mentergarwch Fyd-eang 2015

Mae Prifysgol Abertawe wedi ennill Gwobr Gwesteiwr Effaith Uchel am ei chyfraniad at ymgyrch Wythnos Mentergarwch Fyd-eang eleni. Dyma'r drydedd flwyddyn yn olynol i'r Brifysgol ennill y Wobr.

Global Entrepreneurship Week 2015 High Impact Host AwardWythnos Mentergarwch Fyd-eang yw'r ymgyrch hyrwyddo mentergarwch mwyaf yn y byd. Bob blwyddyn, mae'n chwarae rhan allweddol wrth annog y to nesaf o entrepreneuriaid i ystyried sefydlu eu busnesau eu hunain.

Meddai llefarydd ar ran Wythnos Mentergarwch Fyd-eang: “Yn syml, ni fyddai Wythnos Mentergarwch Fyd-eang yn bodoli heb gannoedd o sefydliadau partner ledled y Deyrnas Unedig – a'r byd, mewn gwirionedd – felly diolch yn fawr iawn am eich cefnogaeth. Diolch i'ch gwaith gwych a'ch digwyddiadau effaith uchel a gynhalioch eleni, rydym wedi gallu cyrraedd dros 250,000 o gyfranogwyr drwy bron 2,000 o ddigwyddiadau ar draws y Deyrnas Unedig.”

Cydweithiodd Sefydliad Arweinyddiaeth Entrepreneuraidd (IfEL) Prifysgol Abertawe; sy'n rhan o'r Gwasanaethau Ymchwil, Ymgysylltu ac Arloesi (REIS); ag Undeb y Myfyrwyr y Brifysgol, Academi Cyflogadwyedd Abertawe (SEA), a Cholegau ac Adrannau ar Gampws Parc Singleton a Champws newydd y Bae gwerth £450 miliwn i gynnal 19 digwyddiad i ysbrydoli'r genhedlaeth nesaf o entrepreneuriaid.

Gweithiodd y Brifysgol yn agos iawn ag ysgolion a cholegau yng Nghymru hefyd er mwyn sicrhau bod y digwyddiadau yn llwyddiannus.

Global Entrepreneurship Week 2015 - picMeddai Sophie Day o IfEL: “Roedd yn gyfle gwych i ni ymgysylltu â staff a myfyrwyr brwdfrydig a oedd am ddysgu mwy am fentergarwch, ac rydym yn edrych ymlaen at gynllunio rhagor ar gyfer Wythnos Mentergarwch Fyd-eang y flwyddyn nesaf!”

Roedd un o'r digwyddiadau, Penwythnos Cychwyn Busnes Abertawe, yn gystadleuaeth 54 awr, gyda thimau o Brifysgol Abertawe, Prifysgol Cymru Y Drindod Dewi Sant a Choleg Gŵyr yn dod at ei gilydd i ddatblygu eu syniadau busnes.

Yna cyflwynont y syniadau i banel profiadol o feirniaid, a oedd yn cynnwys Debra Williams, cyn-rheolwr gyfarwyddwr confused.com a Tesco Compare; Anna Bastek, sylfaenydd Wolfstone a Voicebox; David Hieatt, cyd-sylfaenydd Hiut Denim yn Aberteifi; a Dina Henry, prif swyddog masnachol Charity Aid Foundation Bank yn Llundain.

Meddai Julie James, Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg Llywodraeth Cymru: "Mae digwyddiadau fel y rhain yn hanfodol bwysig i ddatblygu'r sgiliau y mae cyflogwyr yn chwilio amdanynt gan eu gweithwyr yn y dyfodol. Mae hefyd yn hollbwysig ein bod yn annog ac yn cefnogi ein hentrepreneuriaid ifanc, ac mae Llywodraeth Cymru yn darparu cefnogaeth, megis Busnes Cymru, i roi'r galluoedd angenrheidiol iddynt ddechrau eu busnes."