Partneriaeth Prifysgol Abertawe'n derbyn cyllid gan Lywodraeth Cymru i hyfforddi peirianwyr awyrofod y dyfodol

Yn dilyn agor Coleg Peirianneg newydd sbon Prifysgol Abertawe sydd รข chyfleusterau o'r radd flaenaf ac sydd wedi'i leoli yng Nghampws y Bae a agorwyd yn ddiweddar, rydym wrth ein boddau bod Llywodraeth Cymru wedi penderfynu buddsoddi mewn prosiect newydd ar y cyd i hyfforddi peirianwyr awyrofod y dyfodol.

jane hutt ibt signing‌Yr wythnos hon (dydd Mawrth, Medi 22), cyhoeddodd y Gweinidog Cyllid a Busnes y Llywodraeth, yn rhan o becyn buddsoddi cyfalaf gwerth £46miliwn, y caiff £2.7 miliwn ei fuddsoddi mewn cyfleusterau hyfforddi Airbus ac Awyrofod ar gyfer hyfforddiant lefel uchel a chymorth parhaus ar gyfer gweithgynhyrchu awyrofod.  

Bydd y prosiect ar y cyd, rhwng Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe a Choleg Cambria, yn cynnwys agor Canolfan Peirianneg Awyr Addysg Uwch newydd yn safle Glannau Dyfrdwy Coleg Cambria, gyda chysylltiad penodedig â'n Hardal Beirianneg newydd yng Nghampws y Bae. Bydd y cyfleusterau yn y ddau sefydliad yn hyfforddi hyd at 75 o brentisiaid Airbus a chyflogeion awyrofod y flwyddyn unwaith y bydd yn gweithredu'n llawn.

Meddai'r Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: "Rydym wrth ein boddau bod Llywodraeth Cymru wedi dewis buddsoddi yn y prosiect hwn â Choleg Cambria, sy’n un o brif golegau Addysg Uwch y DU ac yn goleg sydd â chysylltiadau rhagorol â diwydiant lleol.

"Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe yw un o'r 10 gorau yn y DU ac mae'r buddsoddiad hwn yn cydnabod y gwaith rhagorol sy'n cael ei wneud ym meysydd ymchwil gweithgynhyrchu a deunyddiau yma.

"Mae'r Brifysgol eisoes â phartneriaeth sefydledig sy'n ehangu gyda Choleg Cambria ac mae wedi creu perthynas ardderchog gyda chwmnïau awyrofod a pheirianneg lleol dros nifer o flynyddoedd.

"Bydd y buddsoddiad hwn yn galluogi cysylltiadau rhwng Ardal Beirianneg Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi'r Bae newydd Abertawe a Chanolfan AU newydd yng Ngholeg Cambria, a bydd yn darparu hyfforddiant wedi'i arwain gan ymchwil i gefnogi'r diwydiant awyrofod a gweithgynhyrchu lleol. Bydd hefyd yn cynnig yr arbenigedd ymchwil a'r cyfleusterau a leolir ar ein campws newydd, Campws y Bae, i fusnesau peirianneg yng Ngogledd Cymru. 

"Edrychwn ymlaen at weithio gyda Choleg Cambria i ddarparu hyfforddiant ansawdd uchel, gan ddatblygu gweithlu awyrofod medrus a chan sbarduno twf Economaidd."