Mae astudiaeth newydd yn canfod bod graffeg gyfrifiadurol ddeniadol yn cynyddu cyflymdra wrth berfformio tasgau

Mae astudiaeth newydd gan ymchwilwyr ym Mhrifysgolion Abertawe a Bournemouth wedi canfod bod graffeg gyfrifiadurol ddeniadol sy'n apelio at y llygad yn helpu pobl i berfformio tasgau'n gynt ac yn rhwyddach wrth i'r dasg fynd yn anoddach.

Dr Irene Rappa - appealing icon Dr Irene Rappa - unappealing iconCyhoeddwyd canlyniadau'r astudiaeth gan Dr Irene Reppa o Adran Seicoleg Prifysgol Abertawe a'r Athro Siné McDougall o Ysgol Dylunio, Peirianneg a Chyfrifiadura Prifysgol Bournemouth yn y cyfnodolyn Psychonomic Bulletin & Review. Nod yr ymchwil oedd canfod sut mae apêl esthetig delweddau ar ddyfeisiau electronig megis eiconau ar ffonau symudol a gwefannau yn gwella perfformiad.

Bu'r tîm yn defnyddio eiconau cyfrifiadurol yn ei astudiaeth, oherwydd bod y delweddau hyn yn ysgogiadau diffiniedig iawn ac yn rhan o fywyd beunyddiol modern. 

Mewn tasg chwilio a lleoli, gofynnwyd i gyfranogwyr yr astudiaeth ddysgu eicon targed ar gof a chwilio amdano ymysg amrywiaeth o naw ysgogydd 'gwrthdynnu'. 

Dyluniwyd y dasg hon i adlewyrchu'r math o dasg mae pobl yn ei pherfformio wrth ryngweithio â dyfeisiadau electronig modern ac roedd yn cynnwys chwilio am eiconau a dewis y rhai a oedd yn cynrychioli'r tasgau i'w cyflawni o blith nifer o symbolau gwrthdynnu.

Eiconau syml a chyfarwydd oedd y rhai hawsaf i ddod o hyd iddynt ond, pan oedd y dasg yn un anodd, daethpwyd o hyd i'r eiconau ag apêl esthetig yn gynt na'r rhai nad oeddent yn ddeniadol.

Hynny yw, pan oedd yr eiconau'n gymhleth, yn haniaethol neu'n anghyfarwydd, roedd mantais glir gan y targedau mwy deniadol.

Mewn gwrthgyferbyniad, pan oedd yr eiconau'n ddelweddau syml, diriaethol neu gyfarwydd, nid oedd apêl esthetig yn bwysig mwyach.

Yn ôl canfyddiadau'r astudiaeth, nid yn unig y mae eiconau deniadol yn hawdd eu defnyddio, ond maent hefyd yn cyflymu gallu pobl i ddatrys problemau aml-gam drwy ddelweddau wrth ddefnyddio gwefannau neu ffonau symudol.

Profwyd bod estheteg ddeniadol yn bwysicaf dan amgylchiadau heriol, er enghraifft pan fydd defnyddwyr yn ymdrin â deunydd cymhleth, haniaethol neu anghyfarwydd.  Bydd buddsoddi mewn dylunio delweddau deniadol â'r apêl ehangaf ar gyfer ffonau symudol a gwefannau, neu unrhyw ddyfais y bydd angen i bobl ryngweithio â hi, yn gwella profiad defnyddwyr, yn gwneud y cymwysiadau a'r rhyngwynebau'n fwy effeithlon ac yn fuddiol yn y tymor hir.  

"Pan fydd rhywun yn perfformio tasgau aml-gam ar wefan neu ffôn symudol, mae pob milfed ran o eiliad y gallwn ei harbed yn cyfrif," meddai Dr Reppa sy'n gweithio yng Ngholeg y Gwyddorau  Dynol ac Iechyd yn Abertawe.

"Mae’n bosib y bydd pobl yn osgoi rhai rhyngwynebau, fel gwefannau neu ffonau penodol, a defnyddio’r rhai sy'n rhoi'r perfformiad mwyaf effeithlon yn eu lle.

"Mae defnyddio delweddau deniadol yn fuddiol i bawb."


Gellir gweld copi llawn o'r papur - Reppa, I. a McDougall, S. (2015). When the going gets tough the beautiful get going: Aesthetic appeal facilitates task performance, Psychonomic Bulletin & Review. DOI 10.3758/s13423-014-0794-zby – yma.