Gwirfoddolwyr y Ganolfan Eifftaidd yn dathlu ennill y Goron Driphlyg!

Mae'r Ganolfan Eifftaidd ym Mhrifysgol Abertawe yn dathlu buddugoliaeth arall wrth i'w gwirfoddolwyr ifanc gwych ennill gwobr o fri am y drydydd tro, sef Gwobr Diana am wirfoddolwyr penigamp.

Enwebwyd "Niwbwyr" y Ganolfan Eifftaidd (a enwir ar ôl Aniwbis, duw hynafol yr Aifft) am eu gwaith gwych fel cynorthwywyr oriel, yn helpu'r cyhoedd i gael profiadau newydd a chyffrous o'r Aifft Hynafol a chasgliad yr amgueddfa! Mae'r gwirfoddolwyr ifanc yn rheoli'r amgueddfa ar ddydd Sadwrn heb oruchwyliaeth gan oedolion, gan lenwi'r amgueddfa â bywyd ag egni, rhywbeth sy'n cael ei adlewyrchu ym mhrofiad yr ymwelwyr.

Sefydlwyd y rhaglen dros 16 mlynedd yn ôl ac, ers hynny, mae mwy na 250 o blant wedi gwirfoddoli arni. Mae'r bobl ifanc yn dod o bob rhan o dde a gorllewin Cymru, gyda rhai'n teithio dros 50 o filltiroedd i gymryd rhan. Mae'r rhaglen mor boblogaidd y mae rhestr aros am leoedd arni!

Un o'r rhesymau dros enwebu'r amgueddfa oedd natur unigryw ei rhaglen sy'n defnyddio pobl ifanc o bob cefndir i reoli'r amgueddfa.

Mae'r Ganolfan Eifftaidd wedi cael ei nodi gan adroddiad a gyhoeddwyd gan Lywodraeth Cymru'r mis hwn: 'Diwylliant a Thlodi: Defnyddio'r Celfyddydau, Diwylliant a Threftadaeth i hybu cyfiawnder cymdeithasol yng Nghymru',   fel enghraifft brin yn y DU o gynllun gwirfoddoli i blant sy'n cynnwys plant o amrywiaeth o alluoedd, grwpiau ethnig a chefndiroedd cymdeithasol ac economaidd. Bu'r adroddiad yn canmol gweithdai dydd Sadwrn y Ganolfan Eifftaidd sy'n cael eu cynnal gan wirfoddolwyr ifanc ac sy'n targedu plant dan anfantais gymdeithasol ac economaidd.  

Diane Awards 2015

Meddai Syd Howells, y Rheolwr Gwirfoddoli, "Rydym yn hynod falch o'n gwirfoddolwyr ifainc yn y Ganolfan Eifftaidd a'r ffordd y maent yn rhoi eu hamser i'r amgueddfa ac i hyrwyddo'r Aifft hynafol i'r gymuned ehangach. Mae'r Ganolfan Eifftaidd yn cael ei rheoli gan ein gwirfoddolwyr ifainc ar ddydd Sadwrn, ac rydym yn teimlo bod hyn yn eu grymuso, ac yn anfon neges gadarnhaol. Mae'r ffaith bod Gwobr Diana wedi'u cydnabod unwaith eto'n gydnabyddiaeth haeddianol am eu hymroddiad a'u brwdfrydedd."

Sefydlwyd Gwobr Diana gan lywodraeth y DU ym 1999 i fod yn etifeddiaeth barhaol i gred Diana, Tywysoges Cymru, bod gan bobl ifanc y grym i newid y byd. Mae'r Wobr yn annog pobl ifanc eithriadol, megis gwirfoddolwyr y Ganolfan Eifftaidd, i greu cymdeithas well i bawb.

 

Dyma restr lawn o'r gwirfoddolwyr ifanc:  Alanna Thomas, Alex Lambert, Alexandria Voyce, Amira Rabab, Cerys Thomson, Daniel Williams, Ellen Land, Ewan Forrest, Ryan Hassan, Isobel Stead, Jessica Cullen, Jordan Hawkes, Kimberley Coughlan, Liam Hassan, Owain Brooks, Rebecca Dodds, Rhodri Protheroe-Jones, Thomas Clarke, William Nedin.

Llun: Enwau 'Niwbwyr' ifanc y Ganolfan Eifftaidd sy'n casglu eu tystysgrifau enillwyr yw: O'r chwith i'r dde: Amira Rabab; Isobel Stead; Rhodri Protheroe-Jones; Thomas Clarke.