Cyfres newydd Iolo Williams yn archwilio campws a Pharc Singleton Abertawe

Bydd Prifysgol Abertawe yn ymddangos ar raglen Iolo’s Great Welsh Parks ar sianel BBC One Wales am 7.30pm ar 12 Ionawr. Bydd y naturiaethwr, Iolo Williams, yn archwilio campws a Pharc Singleton Abertawe i ddarganfod pam ei fod mor arbennig i fywyd gwyllt a phobl. Bydd y bennod hefyd yn cynnwys Dr Dan Forman o Adran y Biowyddorau'r Brifysgol.

Iolo Williams

Mae gan Gampws Singleton ei Gynllun Gweithredu Bioamrywiaeth ei hun, ac mae wedi cynnal llawer o brosiectau a gwelliannau dros yr ychydig flynyddoedd diwethaf i gefnogi bioamrywiaeth. Mae'r rhain yn cynnwys Llwybr Natur y Campws, a lansiwyd gan Iolo ei hun fis Mawrth 2013. Mae'r fenter boblogaidd hon rhwng y Tîm Cynaladwyedd, y Tîm Tiroedd ac Adran y Biowyddorau yn arddangos amrediad eang o gynefinoedd y'u defnyddir gan fywyd gwyllt, gan gynnwys sawl rhywogaeth ystlumod, moch daear, dyfrgwn, cadnoid ac amrywiaeth o famaliaid, pryfed ac adar bach eraill.

Yr ychwanegiad diweddaraf i'r Llwybr Natur yw ORACLE – yr Amgylchedd Dysgu Cymunedol ac Ymchwil Awyr Agored. Crëwyd yr adeilad ecolegol gynaliadwy hwn gan y prosiect Down to Earth (sefydliad cynaladwyedd nid er elw lleol) gyda chymorth staff a myfyrwyr y Brifysgol yn gwirfoddoli. Adeiladwyd ORACLE gan ddefnyddio ystod o ddeunyddiau naturiol ac a gafwyd yn lleol, gyda'r cyfan yn cael yr effaith ecolegol isaf posib ar y blaned. Darpara'r adeilad leoliad naturiol ar gyfer darlithoedd, gweithdai a thrafodaethau grŵp, yn ogystal â man ar gyfer hamdden ac ymlacio. Mae croeso i aelodau cymunedol a'r Brifysgol gynnal digwyddiadau arbennig yn ORACLE.

Aerial view Singleton

Meddai Dr Heidi Smith, Rheolwr Cynaliadwyedd y Brifysgol: “Mae cael Iolo ar y campws i ffilmio’r bennod hon wedi annog staff, myfyrwyr, ymwelwyr a phobl leol i ddarganfod mwy am hanes naturiol ein campws glan môr hyfryd, i gerdded ar hyd ein llwybr natur, i ddysgu am yr hyn rydym yn ei wneud i fywyd gwyllt, ac i ddarganfod ein gardd fotaneg hudol".