Clod mawr i waith nofelydd uchelgeisiol

Gyda Gŵyl Lenyddol y Gelli yn fyw yn y cof, mae'n bleser mawr gan Brifysgol Abertawe gyhoeddi bod un o'i staff ei hun wedi cyflawni llwyddiant llenyddol mawr gyda'i nofel ffantasi gyntaf.

Bu Karl Beer, sy'n 39 oed, erioed yn ddarllenwr brwd mythau a llên gwerin ac, ar ôl iddo ennill clod am ei waith ar gwrs ysgrifennu creadigol gyda'r Brifysgol Agored, penderfynodd roi cynnig ar ysgrifennu. Ei gariad at waith awduron megis Stephen King, Dean Koontz, Tad Williams, George RR Martin a Piers Antony a'i ysbrydolodd i ysgrifennu llên ffantasi ac arswyd.

Ganwyd Karl yn Abertawe lle mae'n byw ac yn gweithio fel uwch swyddog prosiect yn Adran Ymchwil ac Arloesi Prifysgol Abertawe. Mae Karl wedi ymroddi ei amser rhydd i ysgrifennu ac mae'n dweud bod byw ger arfordir hyfryd Gŵyr wedi bod yn ysbrydoliaeth ddiddiwedd ar gyfer ei ysgrifennu.

Bu nofel gyntaf Karl, Crik, a gyhoeddwyd y mis diwethaf,  yn aros ar frig rhestrau is-genre Epig Ffantasi a Chyrraedd Oed Amazon am 8 niwrnod ac mae eisoes wedi derbyn adolygiadau 5 seren gan ddenu sylwadau megis:

"Fel croes rhwng cyfres Dark Tower King a'r Golden Compass - Epig Wych!"

"Gallaf ddychmygu hwn yn cael ei ffilmio - mae wir yn cydio yn eich dychymyg."

"Nofel gyntaf ragorol gan awdur newydd cyffrous!"

"Pe bai Clive Barker wedi breuddwydio am Middle Earth, efallai byddai wedi bod yn debyg i Crik".

Crik cover

 

 

 

Crik yw enw pentref bach yng nghanol coed enfawr lle mae sgil unigryw o’r enw ‘Talent’ gan bob un o'r trigolion. Mae'r Maer yn gallu sgwrsio â phryfed, mae merch yn gallu diflannu mewn cwmwl o fwg ac mae gan fachgen ifanc o'r enw Jack gysgod sy'n fyw. Un noson daranllyd, mae Jack yn darganfod y gyfrinach erchyll sydd wedi'i chuddio wrth wraidd ei bentref. Wedi'i daflu i mewn i antur llawn perygl a darganfod, mae Jack yn wynebu'r cwestiwn: 'Beth byddet ti'n ei wneud os mai dy ffrind agosaf oedd dy elyn mwyaf?' I Jack yr elyn hwnnw yw ei gysgod.

Karl Beer

Wrth siarad am ei ysgrifennu, meddai Karl, "Rwy'n gweithio yn Adran Ymchwil Prifysgol Abertawe lle dwi'n ddigon ffodus i fod yn rhan o lawer o brosiectau cyffrous. Mae gweld yr holl waith da sy'n cael ei wneud mewn meysydd megis meddygaeth yn ysbrydoliaeth fawr ac yn gymhelliant i mi bob dydd. Dwi wrth fy modd yn darllen a dwi wedi treulio oriau, diwrnodau, wythnosau...o'r gorau blynyddoedd o'm bywyd mwy na thebyg yn amsugno cymaint â phosib. Ffantasi yw fy hoff genre a'r un sy'n rhoi'r boddhad mwyaf i mi wrth ysgrifennu. Gyda phob llyfr gwych, y cymeriadau yw'r elfen bwysicaf; dwi'n mwynhau rhoi fy nghymeriadau i drwy brofiadau uffernol gan feddwl am ffyrdd o ganiatáu iddyn nhw dyfu ac i'r darllenydd uniaethu â nhw. Dwi wedi ysgrifennu rhai straeon byr ond Crik yw fy llyfr llawn cyntaf.

 

"Mae Crik yn deillio o awydd i rannu bydoedd ffantasi newydd a chreu tapestri hanes sy'n cydio yn y darllenydd fel yr oeddwn i'n ymgolli yn yr hen chwedlau pan oeddwn i'n blentyn. Gobeithio y byddwch yn mwynhau darllen Crik".

Crik artwork

 

Llun 1: Clawdd Crik

Llun 2: Karl Beer

Llun 3: Gwaith celf Crik