Campws y Bae – safle ysblennydd £450m Prifysgol Abertawe yn agor

Cyrhaeddodd y dydd hir ddisgwyliedig o ddathlu heddiw (dydd Llun, 21 Medi) ym Mhrifysgol Abertawe, wrth i safle gwyddoniaeth ac arloesi £450m Campws y Bae agor yn swyddogol.

Opening of Bay Campus

Datblygwyd y campws gan St. Modwen, arbenigwr adfywio blaenllaw'r DU. Mae cynlluniau’r prosiect trawsnewidiol hwn wedi bod ar waith era degawd, ac mae wedi cymryd ychydig dros ddwy flynedd i’w adeiladu. 

Bydd y campws yn gartref i bron i 5,000 o fyfyrwyr a 1,000 o staff o Goleg Peirianneg ac Ysgol Reolaeth y Brifysgol, gan gynnig cyfleusterau dysgu ac ymchwil o safon byd-eang i fyfyrwyr a staff.  

I nodi’r achlysur arbennig hwn, ymwelodd yr Is-ganghellor, yr Athro Richard B. Davies; yr Athro Iwan Davies, Dirprwy-Is-ganghellor; Lewys Aron, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe; a Rupert Joseland, Cyfarwyddwr Rhanbarthol St. Modwen â’r neuaddau preswyl i gwrdd â rhai o’r myfyrwyr sydd yn breswylwyr  cyntaf ar y campws. 

Ymwelwyd hefyd â staff a myfyrwyr yn y Coleg Peirianneg, yr Ysgol Reolaeth, Llyfrgell y Bae, yn ogystal â rhai o ofodau cyhoeddus y campws. 

Meddai’r Athro Richard B Davies: “Rydym, i bob pwrpas wedi dyblu mewn maint dros nos ac mae Abertawe wedi dod yn Brifysgol â champws deuol. Yn ddi-os mae’r adeiladau, sgwariau, a chwadranglau godidog yng Nghampws y Bae wedi dod yn fyw yn sgil cyrhaeddiad ein myfyrwyr newydd a rhai sy’n dychwelyd. Un o fy hoff gyfrifeldobeau fel Is-ganghellor yw croesau’n myfyrwyr newydd bob blwyddyn, ac mae croesau’r myfyrwyr cyntaf i Gampws y Bae wedi bod yn brofiad arbennig iawn.

“Hyderaf y bydd y blynyddoedd nesaf gyda’r hapusaf iddyn nhw, a byddant yn ymadael â Phrifysgol Abertawe gyda  graddau o sylwedd fydd yn eu gwneud yn hynod gyflogadwy; gyda chyfoeth amrywiol o brofiadau a chyfeillion, a balchder o fod wedi astudio yn Abertawe yn ystod un o’r cyfnodau mwyaf cyffrous yn hanes Prifysgol Abertawe.”

Meddai’r Athro Iwan Davies, Uwch Ddirprwy-Is-ganghellor, a arweiniodd y datblygiad: “Cydnabydded Campws y Bae yn un o brosiectau mwyaf uchelgeisiol y sector addysg uwch ym Mhrydain ers degawdau, ac mae ei wireddu yn cyhoeddi cyfnod a statws newydd i Brifysgol Abertawe.

“Rydym wrth ein boddau fod cam cyntaf ein gweledigaeth strategol yma’n cael ei wireddu, gyda’r buddsoddiad sylweddol hwn i drawsffurfio ac ehangu ystâd y Brifysgol i fod yn enghraifft o brifysgol gyfoes, bwrpasol sydd wedi’i yrru gan feysydd ymchwil sydd yn eiriol dros ac yn hyrwyddo i’r eithaf brofiad y myfyriwr.”

Bay Campus opening

Meddai Lewys Aron, Llywydd Undeb Myfyrwyr Prifysgol Abertawe: “Mae’n braf croesawu myfyrwyr i’r campws newydd a does gen i ddim amheuaeth y bydd y myfyrwyr yn mwynhau’r cyfleusterau blaengar a’r profiad rhagorol i fyfyrwyr a gynigir."

Mae’r campws  hefyd yn cynnig  lle croesawgar a bywiog i ymwelwyr, gyda chaffis, bariau a bwytyau, heb anghofio'r ffaith bod gan y campws fynediad uniongyrchol at draeth a'i bromenâd ei hunan ar lan y môr.

Bydd amwynderau’r campws yn cael eu hagor yn raddol, er enghraifft, banc, archfarchnad Tesco Express, cyfleusterau chwaraeon bydd yn agor yn y gwanwyn, a 545 o ystafelloedd ychwanegol i fyfyrwyr ym mis Ionawr 2016.

Dysgwch fwy am Gampws y Bae yma.