Abertawe’n croesawu athrawon a myfyrwyr o Siavonga i’r ddinas

Mae un o brosiectau Prifysgol Abertawe wedi croesawu athrawon a myfyrwyr o Sambia i’r ddinas fel rhan o Bartneriaeth Abertawe -Siavonga sy’n anelu at gefnogi pobl sy’n byw mewn tlodi yn Abertawe a Siavonga, Sambia, ac sy’n rhan o’r sefydliad gwirfoddoli a redir gan fyfyrwyr, Discovery SVS.

Zambian flagMae un o brosiectau Prifysgol Abertawe wedi croesawu athrawon a myfyrwyr o Sambia i’r ddinas fel rhan o Bartneriaeth Abertawe -Siavonga  sy’n anelu at gefnogi pobl sy’n byw mewn tlodi yn Abertawe a Siavonga, Sambia, ac sy’n rhan o’r sefydliad gwirfoddoli a redir gan fyfyrwyr, Discovery SVS.

Mae wyth o athrawon o Sambia wedi teithio i’r ddinas yn rhan o drip a ariannwyd gan Gyngor Prydain i ennill profiad o ddulliau addysgu gwahanol, cyfranogiad disgyblion,  cynghorau ysgolion a’r modd y mae ysgolion yn Abertawe’n chwarae rôl flaenllaw mewn ymyriadau eraill lle bo’r angen er mwyn sicrhau lles y plentyn.

Meddai Christine Watson MBE, Rheolwr-Gyfarwyddwr Discovery: “Pleser o’r mwyaf oedd gallu dangos i’r athrawon sut y mae Abertawe’n paratoi ei phobl ifainc at y dyfodol. O ystyried y diffyg adnoddau sydd gan ysgolion yn Siavonga, mae’n her iddynt gynnig y fath gyfleoedd i’w plant ond maent yn dweud eu bod wedi derbyn llawer o gymorth ac wedi cael nifer o syniadau trwy fod yma."

Swansea Siavonga project

Bydd Charlie Trotman, sy’n fyfyriwr yn Abertawe, yn helpu dau o wirfoddolwyr sy’n fyfyrwyr o Siavonga i ymgartrefu a byddant yn treulio pythefnos yn gweithio gyda’r myfyrwyr sy’n gwirfoddoli ar brosiect Discovery. Mae Charlie, sy’n astudio ar gyfer gradd Meistr mewn Cyfathrebu, Ymarfer y Cyfryngau a Chysylltiadau Cyhoeddus  yng Ngholeg y Celfyddydau a’r Dyniaethau , newydd ddychwelyd o Siavonga, ac mae bellach yn bwriadu gwirfoddoli gyda’r Gwasanaeth Gwirfoddoli Dramor yn rhan o’r Gwasanaeth Dinasyddion Rhyngwladol (ICS) sy’n dod â phobl ifainc at ei gilydd i fynd i’r afael â thlodi a gwneud gwahaniaeth lle y mae ei angen y mwyaf.

Ewch i dudalen JustGiving Charlie‌

Edrych ar luniau Charlie  

Darllenwch flog Charlie  

Meddai Charlie: “Rwy’n gobeithio codi arian i helpu i ariannu fy ngwaith gwirfoddoli ICS oherwydd yr hyn a ddysgais yn Siavonga. Tra oeddwn i’n chwilio am brofiad newydd dramor, mae pobl Siavonga yn gwneud popeth y gallan nhw i ymdopi a daeth hyn yn glir i mi pan es i’r pentrefi gwledig a chwrddais i â menywod sy’n cerdded milltiroedd yn rheolaidd i nôl dŵr ac sy’n malu cerrig i ennill bywoliaeth. Mae fy mhrofiad yn Siavonga wedi profi i mi fod y bobl o’ch cwmpas yn bwysicach na’r llefydd yr ydych yn mynd iddynt. Wedi cwrdd â chymuned sydd mor fodlon ar eu bywydau beunyddiol er gwaethaf y caledi, rwyf bellach yn parchu ac yn gwerthfawrogi’r hyn sydd gennym ym Mhrydain.”

 Lluniau ar gael ar gais trwy garedigrwydd Charlie Trotman