Y Gweinidog Economi yn troi’r pŵer ymlaen ar gampws newydd Prifysgol Abertawe

Heddiw, (dydd Llun, 8 Medi) ymwelodd y Gweinidog Economi, Gwyddoniaeth a Thrafnidiaeth, Edwina Hart â safle Campws y Bae Prifysgol Abertawe.

Mae St. Modwen, arbenigwr adfywio blaenllaw y DU yn datblygu’r campws sy’n werth £450miliwn gyda’r cwmni adeiladwaith VINCI Construction UK, a chontractwr fframwaith y Brifysgol, Leadbitter, un o gwmnïau Bouygues UK.

Mae’r datblygiad, a fydd yn croesawu ei myfyrwyr cyntaf i’r safle ym mis Medi 2015, wedi elwa o fuddsoddiad gwerth £50miliwn drwy Lywodraeth Cymru, gan gynnwys £35miliwn o Gronfa Datblygu Ranbarthol Ewrop.

Yn ogystal, mae Campws y Bae yn darparu cyfleoedd cyflogaeth sylweddol i’r ardal leol. Ers Mehefin 2014 mae bron 2665 o bobl wedi gweithio ar y safle, 75% ohonynt o Gymru, 1242 yn hyfforddi drwy brentisiaethau, ac mae 83 o gwmnïoedd o Gymru wedi ennill cytundebau i weithio ar y campws.

Edwina Hart visits Bay Campus

Yn ystod ei hymweliad, trodd y Gweinidog y pŵer ymlaen yn y Sefydliad Deunyddiau Strwythurol (ISM) newydd, a fydd yn gartref i gymysgedd o ymchwil academaidd a gweithgareddau masnachol. Bydd hyn yn darparu amgylchedd 'arloesi agored' i ddiwydiant allu cydweithio ac ymgysylltu ag arbenigedd academaidd i helpu i ddatblygu cynnyrch a phrosesau gweithgynhyrchu a chyflwyno rhai newydd, gan gyfrannu at adfywiad economaidd y rhanbarth. Mae'r ISM yn un o bedwar adeilad sy'n rhan o Ardal Beirianneg Campws y Bae. Ymysg y cwmnïau sy’n cyfrannu at y noddi’r ymchwil yn yr ISM mae Rolls-Royce, Airbus, TWI a Timet, yn ogystal ag arian o fentrau a gefnogir gan y Llywodraeth.

Meddai Edwina Hart: “Gweithgynhyrchu yw un o'n sectorau allweddol ar gyfer twf economaidd, ac mae cydweithio academaidd yn hanfodol i ddatblygu’r ymchwil sydd angen ar gwmnïau o Gymru i gystadlu. Nid yw’r gweithgynhyrchwyr yn cystadlu ar gostau yn unig, maent hefyd yn darparu cynnyrch a gwasanaethau drwy arloesi rhagorol. Bydd y Sefydliad Deunyddiau Strwythurol yn hwb i'r economi lleol a'r diwydiant ehangach yng Nghymru”.

Meddai’r Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: “Gwnaed y gwaith y ddatblygu cam cyntaf Campws y Bae yn bosib drwy gefnogaeth gan Lywodraethau Cymru a Llywodraeth y DU, gan gynnwys cyllid Ewropeaidd, cyfraniadau gan y diwydiant, a chyllid ar delerau ffafriol gan Fanc Buddsoddi Ewrop.

“Mae'r bartneriaeth unigryw hon yn golygu y gall y Brifysgol  parhau i ehangu a datblygu, a darparu cyfleoedd newydd i’n myfyrwyr, a diwallu anghenion y diwydiant fydd yn rhannu'r cyfleusterau ar Gampws y Bae. Byddant hefyd yn elwa o waith ymchwil  safon fyd-eang y Brifysgol.

“Bydd cwblhau datblygiad Campws y Bae yn gatalydd i greu economi wybodaeth fywiog fydd yn gyrru twf economaidd cynaliadwy yn Rhanbarth Dinas Bae Abertawe a thu hwnt.

“Mae’n fraint gen i groesawu Gweinidog yr Economi yma heddiw er mwyn dangos y buddion mae’r datblygiad eisoes wedi dod ag i’r rhanbarth”.