Y Farwnes Randerson yn ymweld â Champws y Bae

Ymwelodd y Gwir Anrhydeddus y Farwnes Randerson â datblygiad Campws y Bae gwerth £450 miliwn heddiw (dydd Gwener, 17 Hydref), sy'n brysur agosáu at fod yn barod i groesawu'r myfyrwyr cyntaf ym mis Medi 2015.

Bay Campus visit for Baroness RandersonTrefnwyd yr ymweliad gan Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard B. Davies, ac roedd Rupert Joseland, Cyfarwyddwr Rhanbarthol St. Modwen, arbenigwyr adfywio blaenllaw'r DU a phartner datblygu'r Brifysgol; a Mike Kavanagh, Uwch Reolwr Masnachol Vinci Construction UK; gyda'r Farwnes Randerson, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru, ar y safle.

Yn ystod yr ymweliad cafodd y Farwnes Randerson daith o'r datblygiad, sydd wedi elwa o £50 miliwn o ariannu gan Lywodraeth Cymru, gan gynnwys £35 miliwn o Gronfa Datblygu Rhanbarthol yr Undeb Ewropeaidd (ERDF), yn ogystal â buddsoddiad gan yr Adran Busnes, Arloesedd a Sgiliau (BIS).

Gwelodd y Farwnes Randerson hefyd gynnydd adeiladau megis Peirianneg Canolog, Llyfrgell y Bae a'r Neuadd Fawr eiconig, a fydd yn cynnwys naw gofod addysgu yn amrywio o ddarlithfeydd rhenciog â lle i 300 o bobl i ystafelloedd seminar ag ugain sedd, yn ogystal  chyfleusterau cyngherddau, arddangosfeydd a chynadleddau a fydd yn gallu cynnal digwyddiadau i hyd at 800 o bobl.

Yn siarad ar ôl yr ymweliad, meddai'r Farwnes Randerson, Is-ysgrifennydd Gwladol Seneddol Cymru, "Mae Abertawe'n cael yr hwb y mae'n llawn haeddu drwy'r prosiect ardderchog hwn.

"Mae Llywodraeth y DU yn falch o roi £12 miliwn i'r datblygiad eithriadol hwn yn un o'r lleoliadau prifysgol gorau yn y DU.”

Meddai'r Athro Richard B. Davies, Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, "Mae diddordeb cynyddol yn ein Campws y Bae Gwyddoniaeth ac Arloesi, ac mae'n hyfryd gwybod bod graddfa a momentwm y datblygiad trawsffurfiadol yn cael eu cydnabod yn eang.

"Gyda llai na blwyddyn i fynd tan i'r Campws agor ei ddrysau yn swyddogol, mae Prifysgol Abertawe'n hynod falch o groesawu'r Farwnes Randerson i'r Campws y Bae Gwyddoniaeth ac Arloesi i weld y cynnydd aruthrol.”

Am y newyddion a'r lluniau diweddaraf o ddatblygiad Campws y Bae Prifysgol Abertawe, ewch i www.swansea.ac.uk/cy/datblygur-campws.