Y chwilio am ‘Hyrwyddwyr’ ar fin dechrau! Mae rhaglen gwirfoddoli Abertawe 2014 yn cael ei lansio ym mis Ionawr 2014.

Mae’r chwilio am hyd at 1,000 o ‘Hyrwyddwyr’ gwirfoddol i gefnogi Pencampwriaethau Athletau Ewrop Abertawe y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol yn 2014 – y gystadleuaeth Baralympaidd fwyaf erioed i gael ei chynnal yng Nghymru – yn dechrau ddydd Iau Ionawr 30ain 2014. Bydd yr Hyrwyddwyr yn cefnogi’r prif sêr a’r arwyr Paralympaidd wrth iddynt geisio ychwanegu at eu casgliad o fedalau.

Swansea 2014 championship mark Bydd y ceisiadau’n agor ar-lein yn www.swansea2014.com gan roi cyfle i bobl ledled y ddinas, y wlad a’r cyfandir fod yn rhan o’r digwyddiad chwaraeon hanesyddol yma, gan helpu Abertawe i lwyfannu’r Pencampwriaethau Ewropeaidd gorau hyd yma.

Bydd yr ‘Hyrwyddwyr’ yn cael cyfle unwaith mewn oes i fod yn rhan o amrywiaeth eang o weithgarwch yn y lleoliad athletau ac ym Mhentref y Pencampwriaethau ac nid oes angen unrhyw brofiad blaenorol na sgiliau arbenigol ar gyfer nifer o’r swyddi.

Dywedodd Paul Thorburn, Cadeirydd Pwyllgor Trefnu Abertawe 2014:

“Mae lansio rhaglen yr Hyrwyddwyr yn garreg filltir bwysig iawn yn ein gwaith cynllunio ni ar gyfer Pencampwriaethau 2014. Bydd y gwirfoddolwyr yn rhan allweddol o lwyddiant y digwyddiad ac yn helpu i estyn croeso cynnes Abertawe a Chymru i bawb, a chynnig profiad arbennig iawn iddynt. Rydyn ni am weld pobl y ddinas a’r rhanbarth yn cael eu hysbrydoli gan y Pencampwriaethau a does dim gwell ffordd i hynny ddigwydd na thrwy weithredu fel ‘Hyrwyddwr’ a bod yn rhan o’r hanes.

Dywedodd Josie Pearson MBE, Pencampwr Paralympaidd a  Llysgennadwr Abertawe 2014:

“Rydw i’n edrych ymlaen yn fawr iawn at weld Pencampwriaethau Ewropeaidd y Pwyllgor Paralympaidd Rhyngwladol yn cael eu cynnal yn Abertawe eleni. Rydw i’n eithriadol falch o fod yn llysgennad i’r digwyddiad. Mae cynnal pencampwriaethau mawr fel hyn yn fy ardal enedigol i ac yng Nghymru yn brofiad ffantastig i mi.                                                     

“Fel yn Llundain 2012, mae’r gwirfoddolwyr sydd eu hangen i wneud i ddigwyddiad fel hwn weithio yn hanfodol. Fe hoffwn i annog pobl i ystyried gwirfoddoli ar gyfer y gemau. Dydw i ddim yn gallu meddwl am unrhyw beth sy’n rhoi mwy o foddhad na helpu’r athletwyr sydd yn nhîm Prydain Fawr i gyrraedd eu nod a dod yn bencampwyr Ewrop.”                                                  

Mae’n rhaid i’r ymgeiswyr fod yn 18 oed neu’n hŷn i gymryd rhan, rhaid iddynt fod ar gael am ddeg diwrnod yn ystod cyfnod y Pencampwriaethau a bydd arnynt angen eu cludiant a’u llety eu hunain. Bydd hyfforddiant llawn yn cael ei roi i’r holl ymgeiswyr llwyddiannus.              

Cynhelir Abertawe 2014 ym Mhentref Chwaraeon Prifysgol Abertawe rhwng y 18fed a’r 23ain Awst eleni a bydd tua 600 o athletwyr gorau’r byd yn cystadlu yno am yr anrhydedd wrth iddynt anelu at gystadlu yng Ngemau Paralympaidd Rio yn 2016.

Cyflwynir y Pencampwriaethau gan Brifysgol Abertawe mewn partneriaeth â Chyngor Abertawe, Chwaraeon Anabledd Cymru, Athletau Prydain, Athletau Cymru a Llywodraeth Cymru.