St. Modwen i ailddatblygu Hendrefoelan

Rhoddwyd hwb heddiw i'r cynlluniau i ailddatblygu Pentref Hendrefoelan Prifysgol Abertawe wrth i'r cynigydd a gaiff ei ffafrio, St. Modwen, sef arbenigwyr adfywio mwyaf blaenllaw gwledydd Prydain, gyfnewid contractau i'w brynu, yn amodol ar ganiatad cynllunio.

Bwriad St. Modwen yw cyflwyno cais cynllunio o fewn y chwe mis nesaf. Bwriedir cychwyn y gwaith ailddatblygu yn niwedd 2015 ar ôl gorffen preswylfeydd i 900 o fyfyrwyr ar Gampws y Bae.

Wrth wneud sylw ar effaith y gwerthiant ar fyfyrwyr preswyl Hendrefoelan, esboniodd yr Athro Iwan Davies o Brifysgol Abertawe: "Mae gwerthu ac ailddatblygu Pentref Myfyrwyr Hendrefoelan yn rhan o baratoadau Prifysgol Abertawe ar gyfer Campws y Bae newydd sydd yn wrth £450 miliwn. Mae'r Brifysgol yn creu amgylchedd dysgu, addysgu a byw unigryw gan gynnwys preswylfeydd i fyfyrwyr yng Nghampws y Bae a fydd yn agor ym mis Medi 2015. Bwriedir cychwyn y gwaith datblygu ym Mhentref Myfyrwyr Hendrefoelaen yn niwedd 2015 gan ddefnyddio proses reloi. Mae hyn yn golygu bod cyfleusterau presennol y safle, gan gynnwys y siop ac undeb y myfyrwyr, ar gael i'w defnyddio'n llawn gan ein myfyrwyr preswyl blynyddol nes bydd y preswylfeydd ychwanegol ar Gampws y Bae wedi'u cwblhau."

 

Cyfreithwyr Morgan Cole fu'n cynghori Prifysgol Abertawe ar y gwerthiant.