Seren S4C yn camu ar lwyfan y GwyddonLe

Bydd Prifysgol Abertawe unwaith eto eleni yn llwyfannu pabell GwyddonLe ar faes Eisteddfod yr Urdd Meirionnydd rhwng 26 – 31 Mai 2014.

Rhys Bidder, yr actor a’r cyflwynydd o Abertawe fydd yn estyn croeso cynnes i bawb ym mhabell GwyddonLe ar fore cynta’r Eisteddfod, ar 26 Mai am 11.30yb.

‌Yn adnabyddus am ei rôl fel Max White ar Pobol y Cwm, bu Rhys yn cyd-gyflwyno’r rhaglen Gwylltio, cyfres i blant am fywyd gwyllt ar S4C yn ddiweddar.

Rhys BiddderYn ystod yr agoriad swyddogol, bydd Rhys yn sôn ei brofiadau tra’n ffilmio’r gyfres Gwylltio, yn ogystal ag am y cyfleoedd sydd ar gael i ymwneud â gwyddoniaeth yng Nghymru.

Bydd Rhys yn cael blas o weithgareddau’r GwyddonLe gydol y bore gan gymryd rhan mewn cyfres o arbrofion cyffrous ac yn baeddu ei ddwylo yng nghwmni rhai o wyddonwyr y dyfodol.

Mae pabell y GwyddonLe yn fwy nag erioed eleni, a bydd Techniquest, Big Learning Company, S4C, Magnox a Technocamps ymhlith rhai o’r sefydliadau fydd yn arddangos eu gwaith ac yn cynnig arlwy flaengar i bawb fydd yn ymweld â’r babell.

Ymysg y gweithgareddau fydd ar gael i ymwelwyr y babell eleni, bydd cyfle i wisgo fel daearyddwr a cherdded y maes i brofi daearyddiaeth gyda gwibdaith GPS, creu ffilmiau ar gyfer YouTube, creu apiau, profi synhwyrau’r corff, cyffwrdd ag anifeiliaid yn y pwll morol, gweld triciau gyda hylif nitrogen a gweld argraffydd 3D wrth ei waith!

Meddai’r Athro Iwan Davies, Dirprwy Is-ganghellor Prifysgol Abertawe: ‘‘Rydym yn hynod falch o fod ynghlwm â’r GwyddonLe unwaith eto eleni ac yn ddiolchgar i Rhys Bidder am arwain yr agoriad swyddogol.

“Mae’n amser cyffrous iawn i Brifysgol Abertawe wrth i adeiladau newydd Campws y Bae ddechrau ymddangos. Mae’r GwyddonLe yn gyfle gwych i ysbrydoli’r ymwelwyr i ymddiddori yn y gwyddorau a pharau â’u hastudiaethau yn y Brifysgol maes o law.

“Hoffwn ddymuno pob llwyddiant i’r Brifwyl gan obeithio y bydd pawb yn cael cyfle i ymweld â’r babell i fwynhau’r wledd o weithgareddau fydd ar gael”.

Gyda thoreth o weithgareddau yn y GwyddonLe drwy gydol yr wythnos, mae’n addo cynnig profiad gwyddonol cyffrous trwy gyfrwng y Gymraeg i ymwelwyr, a bydd rhywbeth at ddant pawb yno!

Bydd y GwyddonLe ar agor bob dydd rhwng 10yb tan 4yp.

Am wybodaeth bellach am Eisteddfod yr Urdd, ewch i: http://www.urdd.org/eisteddfod