Prifysgol Abertawe i gynnal ‘Rediscovering Dylan’ ym mlwyddyn gyntaf Gŵyl y Dyniaethau

Bydd Prifysgol Abertawe yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau wrth gymryd rhan yn Being Human, gŵyl dyniaethau cenedlaethol cyntaf y DU, a wnaed yn bosibl gan grant gan drefnwyr yr Ŵyl, yr Ysgol Astudiaethau Uwch, Prifysgol Llundain, a chefnogaeth gan Gyngor Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau, a'r Academi Brydeinig.

Bydd ‘Rediscovering Dylan’ yn arddangos rhagoriaeth ymchwil Prifysgol Abertawe, gan ddefnyddio gwaith Dylan Thomas fel pwynt ffocws i gyfuno llenyddiaeth, theatr, cerddoriaeth a chelf. 

Dylan Thomas Yn dilyn cais llwyddiannus, dyfarnwyd cyllid i Brifysgol Abertawe er mwyn cynnal y digwyddiad yn ystod wythnos gŵyl Being Human o 15 – 13 Tachwedd 2014.

Bydd ‘Rediscovering Dylan’ yn dathlu rhagoriaeth ymchwil y dyniaethau a ymgymerir yn Ne Orllewin Cymru ac yn helpu i ddangos bywiogrwydd a pherthnasedd hyn heddiw.

Wedi’i ddewis o dros gant o geisiadau, bydd y grant yn helpu’r brifysgol i ddod ag ymchwilwyr ac aelodau’r cyhoedd ynghyd er mwyn datblygu eu dehongliad o’r dyniaethau.

Bydd ‘Rediscovering Dylan’ yn rhan o raglen genedlaethol o ddigwyddiadau sydd â’r bwriad o addysgu, ymestyn a thanio meddwl a dychmygu cyfoes yng nghylch y dyniaethau.

Meddai Dr Elaine Canning, Dirprwy Gyfarwyddwr Sefydliad Ymchwil y Celfyddydau a'r Dyniaethau ym Mhrifysgol Abertawe: “Rydym yn falch iawn fod yn rhan o Ŵyl y dyniaethau cyntaf y DU, ac edrychwn ymlaen at ddod ag ymchwilwyr a’r gymuned yng nghyd i ymchwilio’r ddarpariaeth ddiwylliannol a threftadaeth ein rhanbarth drwy gyfrwng cysylltiad clos gydag un o’i eiconau diwylliannol mwyaf. Hoffem fynegi ein diolchgarwch didwyllaf i gyllidwyr yr Ŵyl am eu cefnogaeth”.

School of Advanced Study A hithau ar ei blwyddyn gyntaf, arweinir Being Human gan yr Ysgol Astudiaeth Uwch mewn cydweithrediad â Chyngor Ymchwil y Celfyddydau a’r Dyniaethau, a’r Academi Brydeinig, gyda chyfranogiad sefydliadau celfyddyd ddiwylliannol a phrifysgolion ledled y DU.

Bydd rhaglen yr Ŵyl yn canolbwyntio ar weithgareddau sy’n gwneud ymchwil yn y dyniaethau yn hygyrch i’r cyhoedd ac yn amlygu rôl y dyniaethau ym mywyd diwylliannol, deallusol gwleidyddol a chymdeithasol y DU.

Dyfarnwyd 36 o grantiau i brifysgolion a sefydliadau celf a diwylliannol ledled y DU er mwyn eu galluogi i ymgyfranogi yn y digwyddiadau a gynhelir dros gyfnod o naw diwrnod ledled y DU – o Truro i Orcni, Abertawe i Felfast ac o Norwich i Lerpwl.