Pennaeth y Coleg Peirianneg yn cael ei anrhydeddu â gwobr fawreddog

Mae’r Athro Javier Bonet, pennaeth Coleg Peirianneg Prifysgol Abertawe wedi cael gwobr fawreddog fel cydnabyddiaeth o’i waith yn y maes dulliau rhifiadol a’i gymwysiadau.

Professor Javier Bonet

Mae’r Athro Bonet wedi ennill Gwobr Dulliau Rhifiadol mewn Peirianneg y Gymdeithas Sbaenaidd (SEMNI).  Mae’r wobr hon yn cael ei chyflwyno unwaith bob dwy flynedd, a hon yw’r wobr uchaf sy’n cael ei rhoi gan y gymdeithas.

Meddai’r Athro Perumal Nithiarasu, pennaeth Canolfan Zienkiewicz ar gyfer Peirianneg Gyfrifiadurol (ZCCE) Prifysgol Abertawe:  “Ar ran pawb yn y ZCCE, hoffwn longyfarch yr Athro Bonet ar ennill y wobr hon gan y Pwyllgor SEMNI.  Cafodd ei anrhydeddu â’r wobr fel cydnabyddiaeth o’i gyfraniad aruthrol i’r maes hwn mewn amrywiaeth o bynciau ymchwil gan gynnwys elfen derfynedig technoleg, ffurfio uwch blastig, amcangyfrif cyfeiliornad, y ddamcaniaeth terfyn a dulliau di-rwyll, i enwi dim ond ychydig.”

Meddai’r Athro Richard B. Davies, Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe:  “Mae’r Athro Bonet yn ymchwilydd rhagorol sydd wedi helpu Prifysgol Abertawe i aros ar flaen y gad yn rhyngwladol yn y maes dulliau rhifiadol ar gyfer dylunio peirianneg.  Y mae hefyd yn arweinydd academaidd brwdfrydig a diwyd sydd, fel Pennaeth y Coleg Peirianneg, wedi llywio peirianneg drwy gyfnod cyffrous o dwf.  Ef sy’n cynllunio’r symud i’r Campws Gwyddoniaeth ac Arloesi newydd, lle bydd cyfleusterau modern a phwrpasol.  Rydym yn ei longyfarch ar ennill y wobr hon, sy’n haeddiannol iawn.”