Niferoedd uchaf erioed o leoliadau ar gyfer cynllun lleoliadau gwaith y Gyfraith a Throseddeg

Yr haf hwn bydd dros 80 o fyfyrwyr o Goleg y Gyfraith, Prifysgol Abertawe’n cymryd saib o’u gwyliau i ennill arbenigedd a sgiliau gwerthfawr newydd.

Dan Gynllun Lleoliadau Gwaith Haf Coleg y Gyfraith, bydd 20 o sefydliadau gwahanol yn Abertawe a’r cyffiniau, gan gynnwys cyfreithwyr, bargyfreithwyr, asiantaethau cyfiawnder troseddol a’r sector gwirfoddol yn cymryd rhan eleni.

Mae’r cynllun, a enillodd Wobr Dirprwy-Is-Ganghellor Prifysgol Abertawe yn 2013 am hybu cyflogadwyedd myfyrwyr, ar agor i fyfyrwyr y Gyfraith a Throseddeg.

I ddathlu lansiad y cynllun, cynhaliwyd derbyniad gan Goleg y Gyfraith. Daeth nifer o ddarparwyr lleoliadau gwaith i’r derbyniad yn ogystal ag ymgynghorwyr gyrfaoedd a myfyrwyr â diddordeb mewn gwneud cais am y cynllun.

Meddai myfyrwraig Joanne Shannon “Mae hwn yn gyfle gwych i ganfod mwy am y lleoliadau sydd ar gael a siarad ag amrywiaeth o weithwyr proffesiynol. Hwn oedd un o’r digwyddiadau rhwydweithio gorau rwyf wedi’i fynychu.”

Eleni bydd mwy o leoliadau ar gael nag erioed o’r blaen. Meddai Emma Richards a gwblhaodd leoliadau yr haf diwethaf yng Ngwasanaeth Troseddau Ieuenctid Abertawe a Bwrdd Cyfiawnder Ieuenctid Cymru, “Fel myfyrwraig y Gyfraith roeddwn i am gael y cyfle i ddarganfod pa yrfaoedd oedd ar gael i mi mewn perthynas â chyfraith trosedd heblaw am fod yn gyfreithiwr neu’n fargyfreithiwr. Trwy wneud y lleoliadau, rwyf wedi darganfod  awch am gyfiawnder ieuenctid ac rwyf bellach yn gwneud cais i astudio gradd Meistr mewn Cyfiawnder Troseddol y flwyddyn nesaf. Mae’r lleoliad wedi cryfhau fy ngwybodaeth, fy hyder a’m gyrfa’n sylweddol felly diolch i bob un ohonoch a drefnodd y cyfle hwn i mi”.

Bellach mae’r cynllun yn ei seithfed flwyddyn. Dros y blynyddoedd mae myfyrwyr wedi cwblhau dros 200 o leoliadau! Meddai Graham Jones o gyfreithwyr Smith Llewelyn: "Mae’n bleser gennym gefnogi’r cynllun gwych hwn. Yn y farchnad swyddi sydd ohoni, mae’n rhoi cyfle gwerthfawr i fyfyrwyr ddatblygu sgiliau newydd, cynyddu eu cyflogadwyedd a gwneud penderfyniadau cytbwys ynghylch eu gyrfaoedd yn y dyfodol. ".