Myfyrwyr a staff ym Mhrifysgol Abertawe i elwa o gytundeb gyda Santander

Bydd ysgoloriaethau, bwrsariaethau teithio, gwobrau menter ac interniaethau ymhlith y buddion y bydd Abertawe’n eu derbyn yn rhan o’r cytundeb partneriaeth a arwyddwyd gyda Santander, trwy Is-adran Fyd-eang Prifysgolion Santander.

Swansea and Santander agreementBydd y cytundeb tair blynedd, sy’n dod i gyfanswm o £40,000 y flwyddyn, yn canolbwyntio ar gyfnewid rhyngwladol, gweithgareddau entrepreneuraidd a symudedd myfyrwyr ac ymchwilwyr o fewn y prifysgolion hynny sydd eisoes yn bartneriaid Santander. Bydd y bartneriaeth hefyd yn galluogi Abertawe i ddatblygu a chryfhau cysylltiadau cydweithredol yn rhyngwladol yn ogystal â chreu cyfleoedd newydd i staff a myfyrwyr.

Mae’r cytundeb yn cynnwys pedair ysgoloriaeth a 15 bwrsariaeth deithio i staff a myfyrwyr ymweld â phrifysgolion tramor sy’n bartneriaid Santander, trwy Is-adran Fyd-eang Prifysgolion Santander. Mae hefyd yn cynnwys cronfa cymorth entrepreneuraidd ar gyfer hyd at hyd at 20 o gwmnïau cychwynnol gan fyfyrwyr.

Llofnodwyd y cytundeb gan Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard Davies a Simon Bray, Cyfarwyddwr Prifysgolion Santander y DU.

Meddai’r Athro Davies, “Mae’n bleser gennym gydweithio â Phrifysgolion Santander ac edrychwn ymlaen at bartneriaeth hir a llwyddiannus. Rydym yn awyddus i sicrhau ein bod yn defnyddio’r gronfa haelionus hon i ddatblygu cydweithredu rhyngwladol ymhellach gyda sefydliadau o gwmpas y byd a hefyd i gyflwyno nifer o brofiadau sy’n gwella bywyd i’n myfyrwyr.  Bydd y bartneriaeth werthfawr hon yn galluogi nifer o fyfyrwyr o Abertawe i wella eu cyfleoedd cyflogadwyedd, datblygu eu sgiliau menter a dod yn raddedigion byd-eang go iawn.”

Meddai Simon Bray: “Rydym yn falch o groesawu Abertawe’n un o’r 1,100 o bartneriaid prifysgol sydd gennym ar draws y byd.  Trwy’r cytundeb hwn bydd myfyrwyr ac academyddion yn elwa o gyfoeth o weithgareddau gan gynnwys ysgoloriaethau a gwobrau. Heddiw, mae Abertawe’n dod yn rhan o gynghrair ryngwladol sy’n gweithio tuag at ragoriaeth mewn addysg ac rwy’n sicr y bydd y cytundeb hwn yn caniatáu i Abertawe sefydlu cysylltiadau cryf a pharhaus gyda phrifysgolion eraill o bedwar ban byd.”

Meddai Siân Impey, Pennaeth Rhyngwladoli ym Mhrifysgol Abertawe, “Elfen allweddol o strategaeth ryngwladoli Abertawe yw datblygu partneriaethau rhyngwladol a fydd yn cyfoethogi’n huchelgeisiau o ran ymchwil, addysgu a phrofiad ein myfyrwyr. Yn rhan o hyn, rydym am ddarparu mwy o gyfleoedd i’n myfyrwyr ymgymryd â lleoliadau astudio a gwaith dramor ac i staff ymgysylltu â’u cymheiriaid mewn gwledydd o gwmpas y byd. Bydd bod yn aelod o Brifysgolion Santander yn ein helpu i gyflawni hyn i gyd ac rydym wrth ein boddau ymuno â’r hyn sydd eisoes yn rhwydwaith byd-eang hynod lwyddiannus.”

Yn y llun: Is-ganghellor Prifysgol Abertawe, yr Athro Richard Davies yn arwyddo’r cytundeb gyda Simon Bray, Cyfarwyddwr Prifysgolion Santander y DU.