Mae staff Coleg y Gyfraith ym Mhrifysgol Abertawe yn gwahodd i'r proffesiwn cyfreithiol yn Abertawe ac yng Nghymru i'r lansiad Coleg y Gyfraith, Prifysgol Abertawe, 30 Ionawr 2014

Dydd Iau, 30 Ionawr 2014

Siambr y Cyngor, Abaty Singleton, Prifysgol Abertawe, SA2 8PP

  • Cinio 12-1pm
  •  
  • Cyflwyniadau gan Fyfyrwyr 2-3pm
  •  
  • Darlith 3-4pm "Meddwl fel cyfreithiwr yn erbyn meddwl fel bancwr - y gyfraith a moeseg cyllid ymgyfreithiad yn UDA a'r DU", Yr Athro Anthony Sebok, Athro Ymchwil Nodedig i Gyfraith Breifat

Gwybodaeth:  Emma Jones, e.jones@swansea.ac.uk     
Atebwch erbyn 17 Ionawr 2014