Fforwm Thematig ar Ddatblygu Prifysgolion Mentergarol

Bydd y Comisiwn Ewropeaidd, ar y cyd รข Phrifysgol Abertawe, yn cynnal Fforwm Thematig cyntaf y Deyrnas Unedig ar ddatblygu prifysgolion mentergarol ar draws Ewrop rhwng 21 a 23 Mai.


Teitl: Fforwm Thematig ar Ddatblygu Prifysgolion Mentergarol

Dyddiad: 21-23 Mai 2014

Lleoliad: Gwesty'r Marriott, Abertawe, Cymru, y Deyrnas Unedig 


Bydd y gynhadledd fyfyriol a rhyngweithiol hon yn gyfle i chi brofi HEInnovate yn uniongyrchol, ac i ddysgu o brofiad sefydliadau eraill, gan gynnwys Prifysgol Fentergarol y Flwyddyn yn y Deyrnas Unedig ac ym Maleisia. 

Bydd y siaradwyr yn cynnwys: 

  • Jan Truszczynski, Cyfarwyddwr Cyffredinol dros Addysg a Diwylliant, y Comisiwn Ewropeaidd;
  • Dato Seri Dr. Zaini Ujang, Ysgrifennydd Cyffredinol II, Gweinidogaeth Addysg, Llywodraeth Maleisia;
  • Ken Skates AC, Dirprwy Weinidog dros Sgiliau a Thechnoleg, Llywodraeth Cymru;
  • Uwch Gynrychiolydd, OECD;
  • Uwch Gynrychiolydd, Prifysgol Abertawe;
  • Syr Jim McDonald, Is-ganghellor, Prifysgol Strathclyde, Prifysgol Fentergarol y Flwyddyn yn y Deyrnas Unedig, 2013;
  • Tan Dato Seri yr Athro Sahol Bakar, Is-ganghellor, UiTM, Prifysgol Fentergarol y Flwyddyn ym Maleisia, 2013;
  • James Taylor, Cadeirydd, Panel Mentergarwch Cenedlaethol Llywodraeth Cymru.

Amlinelliad Drafft o'r Rhaglen (gall y rhaglen newid)

Diwrnod Un: Dydd Mercher, 21 Mai

Gyda’r Hwyr: Croeso gan Brifysgol Abertawe; digwyddiad arddangos; bwffe rhwydweithio

Diwrnod Dau: Dydd Iau 22 Mai 2013

08.30:  Cofrestru ar gyfer y Fforwm

09.00:  Cyflwyniad / Anerchiad croeso / Areithiau allweddol
10.30:  HEInnovate: Cyflwyniad i'r offeryn arlein
13.30:  Gweithdy: 1 - rhannu arfer da o ran datblygu prifysgolion mentergarol
15.30:  Gweithdy: 2 - rhannu arfer da o ran datblygu prifysgolion mentergarol
17.00:  Crynhoi'r diwrnod

18.00:  Derbyniad Dinesig gyda Chyngor Dinas Abertawe

19.30:  Cinio yn Amgueddfa Genedlaethol y Glannau gyda siaradwr gwadd

Diwrnod Tri: Dydd Gwener 23 Mai 2013

08.30:  Crynhoi Diwrnod Dau / Cyflwyno Diwrnod Tri

09.00:  Bod yn Brifysgol Fentergarol - cyflwyniadau a thrafodaethau panel gydag Is-gangellorion Prifysgolion Mentergarol y Flwyddyn yn y Deyrnas Unedig ac ym Maleisia, 2013.

10. 00:  Gweithdy: 3 - nodi'r prif gamau gweithredu ar gyfer polisi ac ymarfer

11.00:  HEInnovate - camau nesaf: I ble'r awn o fan hyn?
12.00:  Sylwadau i Gloi

13.00:  Taith o gwmpas safle datblygu campws newydd Prifysgol Abertawe yn y Bae.

Cewch gofrestru am y digwyddiad yma: http://www.eventbrite.co.uk/e/thematic-forum-on-developing-entrepreneurial-universities-swansea-wales-uk-tickets-10852156091