Darlith SWGA – Lliw dinosoriaid a ffosilau eraill

Bydd Coleg Gwyddoniaeth Prifysgol Abertawe yn cynnal darlith wedi’i threfnu gan Grŵp De Cymru Cymdeithas y Daearegwyr (SWGA) ddydd Sadwrn, Rhagfyr 13.


Teitl: “Lliw dinosoriaid a ffosilau eraill”

Siaradwr: Dr Jakob Vinther, Darlithydd mewn Esblygiad Macro, Ysgol Gwyddorau Daearol, Prifysgol Bryste    


Dyddiad: Dydd Sadwrn 13 Rhagfyr 2014

Amser: Bydd y ddarlith yn dechrau am 11.00 y bore. Bydd te, coffi a bisgedi ar gael o 10.30 ymlaen.

Lleoliad: Darlithfa Wallace, Adeilad Wallace, Prifysgol Abertawe

Mynediad: Am ddim, ac mae croeso i bawb


Proffil y siaradwr: Mae maes ymchwil Dr Jakob Vinther yn pontio astudio esblygiad o bersbectif cofnodion ffosil a disgyblaethau eraill fel bioleg moleciwlaidd.

Mae’n canolbwyntio ar grwpiau infertebrat fel anelidau a molysgiaid ac yn profi syniadau am eu hesblygiad a’u cofnod ffosil gyda thechnegau biolegol moleciwlaidd i gael gafael ar amcangyfrifon annibynnol o amseru ffylogenedd a gwahaniaeth.

Mae gan Dr Vinther ddiddordeb arbennig hefyd mewn prosesau ffosileiddio, neu taffonomi.

Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar warchod melanin mewn ffosiliau a sut gallwn ddefnyddio’r wybodaeth hon i ail-greu patrymau lliw mewn dinosoriaid pluog.


Am ragor o wybodaeth, cysylltwch â Dr Geraint Owen, Adran Ddaearyddiaeth, y Coleg Gwyddoniaeth, Prifysgol Abertawe, e-bost: g.owen@abertawe.ac.uk


SWGA logoMae Grŵp De Cymru Cymdeithas y Daearegwyr (SWGA) yn hyrwyddo Daeareg yn Ne Cymru drwy ddarlithoedd, cyfarfodydd maes a chyhoeddiadau. Mae aelodaeth yn agored i unrhyw un sydd â diddordeb mewn Daeareg. Ewch i  www.swga.org.uk